103 sene önce emanet edilen paraya gözü gibi bakıyorlar

103 yıl önce bir Osmanlı askerinin, Rüştü Efendi isimli esnafa emanet ettiği paralara hala gözü gibi bakıyorlar.
103 yıl önce bir Osmanlı askerinin, Rüştü Efendi isimli esnafa emanet ettiği paralara hala gözü gibi bakıyorlar.

I. Dünya Savaşı sırasında Filistin'den başka bir cepheye sevk edilen bir Osmanlı askeri, birikmiş tüm parasını bir parça beze sararak Nablus şehrindeki Rüşdü Efendi isimli esnafa emanet etmiş. Osmanlı askerinin "dönebilirsek alırım" diye bıraktığı parayı teslim alan Rüşdü Efendi gibi torunları da emanete bugüne kadar gözleri gibi bakmış. Yüzyıllar önce başlayan bu emanetin hikayesine hep birlikte bakalım.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin'de görev yapan bir Osmanlı askerinin bez parçasına sararak bıraktığı içi para dolu emanet, Nabluslu köklü esnaf ailesi tarafından bir asırdan uzun süredir büyük bir sadakat ve özenle saklanıyor.

Osmanlı askeri birikmiş bütün parasını esnafa emanet etti
Savaş sırasında Filistin'den başka bir cepheye sevk edilen Osmanlı askeri, birikmiş tüm parasını bir parça beze sararak Nablus şehrindeki Rüşdü Efendi isimli esnafa emanet etmiş. Osmanlı askerinin "dönebilirsek alırım" diye bıraktığı parayı teslim alan Rüşdü Efendi de, onun torunları da emanete bugüne kadar gözleri gibi bakmış. Hatta o kadar ki, "emanettir açılmaz" deyip paranın miktarını bile şimdiye kadar hiç saymamışlar.
Osmanlı askeri birikmiş bütün parasını esnafa emanet etti Savaş sırasında Filistin'den başka bir cepheye sevk edilen Osmanlı askeri, birikmiş tüm parasını bir parça beze sararak Nablus şehrindeki Rüşdü Efendi isimli esnafa emanet etmiş. Osmanlı askerinin "dönebilirsek alırım" diye bıraktığı parayı teslim alan Rüşdü Efendi de, onun torunları da emanete bugüne kadar gözleri gibi bakmış. Hatta o kadar ki, "emanettir açılmaz" deyip paranın miktarını bile şimdiye kadar hiç saymamışlar.
Emanet emin ellerde
Parayı bırakan Osmanlı askeri Filistin'e bir daha hiç dönememiş, ancak emaneti emin ellerde bıraktığı gibi duruyor. Nabluslu esnaf ailenin yıllardır büyük bir özenle sakladığı emanetin hikâyesini ilk kez AA muhabirleri ortaya çıkardı.
Emanet emin ellerde Parayı bırakan Osmanlı askeri Filistin'e bir daha hiç dönememiş, ancak emaneti emin ellerde bıraktığı gibi duruyor. Nabluslu esnaf ailenin yıllardır büyük bir özenle sakladığı emanetin hikâyesini ilk kez AA muhabirleri ortaya çıkardı.
Bugünün parasıyla yaklaşık 140 bin TL
Filistin'in en kadim şehirlerinden olan ve "Şam'ın kız kardeşi" olarak da bilinen Nablus'taki aile dükkânını işleten Rüşdü Efendi'nin yeğeni Ragıp Hilmi el-Alul, röportaj yapan muhabirinin ısrarı üzerine parayı saymayı kabul etti. Üzerindeki yazılardan Sultan Mehmed Reşad döneminde basıldığı anlaşılan paralar, 10 adet yarımşar liralık, 117 adet birer liralık ve 5 adet de beşer liralık banknotlardan oluşuyor. Osmanlı askerinin Rüşdü Efendi'ye bıraktığı 152 Osmanlı Lirası bugünün parasıyla yaklaşık 140 bin TL'ye tekabül ediyor.
Bugünün parasıyla yaklaşık 140 bin TL Filistin'in en kadim şehirlerinden olan ve "Şam'ın kız kardeşi" olarak da bilinen Nablus'taki aile dükkânını işleten Rüşdü Efendi'nin yeğeni Ragıp Hilmi el-Alul, röportaj yapan muhabirinin ısrarı üzerine parayı saymayı kabul etti. Üzerindeki yazılardan Sultan Mehmed Reşad döneminde basıldığı anlaşılan paralar, 10 adet yarımşar liralık, 117 adet birer liralık ve 5 adet de beşer liralık banknotlardan oluşuyor. Osmanlı askerinin Rüşdü Efendi'ye bıraktığı 152 Osmanlı Lirası bugünün parasıyla yaklaşık 140 bin TL'ye tekabül ediyor.
Paralar bir beze sarılı halde duruyor
Paraların ön yüzünde dönemin Maliye Nâzır Vekîlinin imzası ile birlikte şu ifadeler yer alıyor:

  
"Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye 18 Teşrîn-i evvel 1331 tarihli kanun mucebince karşılığı tamamiyle tevdî' edilmiş beş Osmanlı liralık varaka-i nakdiyye bedeli Dersaâdet'de tesviye olunacakdır."
Paralar bir beze sarılı halde duruyor Paraların ön yüzünde dönemin Maliye Nâzır Vekîlinin imzası ile birlikte şu ifadeler yer alıyor: "Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye 18 Teşrîn-i evvel 1331 tarihli kanun mucebince karşılığı tamamiyle tevdî' edilmiş beş Osmanlı liralık varaka-i nakdiyye bedeli Dersaâdet'de tesviye olunacakdır."
Sultan Reşad dönemi
Sultan Reşad döneminde çıkarılan Ekim 1915 tarihli kanun gereğince basıldığı anlaşılan paraların arka yüzünde yer alan ifadeler ise şöyle: "İşbu varaka-i nakdiyyenin karşılığı Düyûn-ı Umûmiyye-i Osmâniyye idaresine tevdî' edilmiş olup sulhün akdinden bir sene sonra İstanbul'da hîn-i ibrazında Osmanlı lirası olarak mezkûr karşılığın hâmiline te'diyesine tahsisini idare-i muşârun-ileyhâ ta'ahhüd eyler. Düyûn-ı Umûmiyye-i Osmâniyye meclis-i idaresi nâmına Reis (imza)."
Sultan Reşad dönemi Sultan Reşad döneminde çıkarılan Ekim 1915 tarihli kanun gereğince basıldığı anlaşılan paraların arka yüzünde yer alan ifadeler ise şöyle: "İşbu varaka-i nakdiyyenin karşılığı Düyûn-ı Umûmiyye-i Osmâniyye idaresine tevdî' edilmiş olup sulhün akdinden bir sene sonra İstanbul'da hîn-i ibrazında Osmanlı lirası olarak mezkûr karşılığın hâmiline te'diyesine tahsisini idare-i muşârun-ileyhâ ta'ahhüd eyler. Düyûn-ı Umûmiyye-i Osmâniyye meclis-i idaresi nâmına Reis (imza)."
Emanet ait olduğu yere kaldırıldı
Üstü kısmında Sultan Reşad'ın tuğrası bulunan paraların sol altında da banknotu basan "Giesecke amp; Devrient" matbaasının ismi yazıyor. Nabluslu esnaf Alul, amcasından devraldığı emanet paraların fotoğraf ve görüntülerini çekmemizin ardından emaneti dükkândaki çelik kasaya koymak üzere yeniden beze sararak kaldırdı.
Emanet ait olduğu yere kaldırıldı Üstü kısmında Sultan Reşad'ın tuğrası bulunan paraların sol altında da banknotu basan "Giesecke amp; Devrient" matbaasının ismi yazıyor. Nabluslu esnaf Alul, amcasından devraldığı emanet paraların fotoğraf ve görüntülerini çekmemizin ardından emaneti dükkândaki çelik kasaya koymak üzere yeniden beze sararak kaldırdı.
Bırakan askerin adı bilinmiyor
Nablus'ta 1947'de doğan Alul, şehrin en köklü ve meşhur tüccar ailesinden geliyor.Osmanlı askerinin bıraktığı emaneti anlatırken duygulanan Alul, "Nablus’ta o zaman görev yapan Türk askerlerinden bir asker, Birinci Dünya Savaşı zamanında bu paraları getirip amcam Rüşdü Efendi'ye teslim ediyor. 'Bunu sana emanet olarak bırakıyorum, savaştan dönünce gelip senden alacağım' demiş ve gitmiş." dedi. O gün bugündür bu emanetin kendilerinde durduğunu belirten Alul, emanetin bırakıldığı yılın tahminen 1915 olduğunu belirtiyor. Parayı bırakan Türk askeri hakkında ismi dahil hiçbir şey bilmediklerini söyleyen Alul, "Acaba savaşta mı öldü, yoksa savaştan sağ kurtuldu da sonra mı vefat etti? Kim bilir... Adını da bilmiyoruz. Çünkü amcam adını unutmuş. Bu kadar yüklü bir parayı bıraktığına göre iyi bir dostlukları olmalı. Emaneti hâlâ bizde olduğu gibi duruyor." ifadelerini kullandı.
Bırakan askerin adı bilinmiyor Nablus'ta 1947'de doğan Alul, şehrin en köklü ve meşhur tüccar ailesinden geliyor.Osmanlı askerinin bıraktığı emaneti anlatırken duygulanan Alul, "Nablus’ta o zaman görev yapan Türk askerlerinden bir asker, Birinci Dünya Savaşı zamanında bu paraları getirip amcam Rüşdü Efendi'ye teslim ediyor. 'Bunu sana emanet olarak bırakıyorum, savaştan dönünce gelip senden alacağım' demiş ve gitmiş." dedi. O gün bugündür bu emanetin kendilerinde durduğunu belirten Alul, emanetin bırakıldığı yılın tahminen 1915 olduğunu belirtiyor. Parayı bırakan Türk askeri hakkında ismi dahil hiçbir şey bilmediklerini söyleyen Alul, "Acaba savaşta mı öldü, yoksa savaştan sağ kurtuldu da sonra mı vefat etti? Kim bilir... Adını da bilmiyoruz. Çünkü amcam adını unutmuş. Bu kadar yüklü bir parayı bıraktığına göre iyi bir dostlukları olmalı. Emaneti hâlâ bizde olduğu gibi duruyor." ifadelerini kullandı.
Emanete toz konması dahi haramdır
Filistinli Alul, emanetin hikâyesini ne zaman anlatmaya karar verdiklerini de şöyle nakletti: "Emanete sadakatiyle bilinen ailemiz, neredeyse Nablus'un kasası gibidir. Herkes gibi bu Türk askeri de getirip paralarını aile büyüklerimize teslim etmiştir. Bu emanet bizim kasamızda durdu. Ta ki bir gün Kudüs Türk Başkonsolosluğundan bizi ziyarete gelen resmi bir Türk heyetini misafir edene kadar. Biz de onlara yanımızdaki bu efsanevi emaneti açmaya karar verdik. Biz emanet olarak bırakılan bu paranın meblağını da bilmiyorduk. İşte ilk defa sizin talebiniz üzerine parayı saydık. Bu hikâyeyi basında ilk kez Anadolu Ajansı'na anlatmış oluyoruz. "Paranın sarılı olduğu beze bile dokunmadıklarını ifade eden Alul, "İşte sizin de gördüğünüz gibi bu bezi olduğu gibi bağlıyoruz ve şimdi olması gereken yerine geri dönecektir." dedikten sonra parayı yeniden çıkardığı aile kasasına kaldırdı. Osmanlı askerinin emanetinin bir asrı aşkın süredir olduğu gibi muhafaza edilmesinin kendileri bizim için bir gurur kaynağı olduğunu belirten 71 yaşındaki Alul, "İnsanlar getirir emanetlerini bırakır, bir- iki ay sonra gelir alırlar emanetlerini. Ancak yüz yılı aşan bir emanetin olması mutlaka özel bir anlam ifade ediyor. Sahibi gelip almadı ve sanmıyoruz ki gelip alacaktır da. Ancak emanet olarak kalmaya devam edecektir." dedi. Amcası Rüşdü Efendi'nin paraların sarılı olduğu bezi ailenin kasasına koyduğunu ve orada muhafaza ettiğini söyleyen Alul, hikâyenin geri kalanını şöyle anlattı: "Ben de ilk defa 1970'lerde bu emanet ile karşılaştım. Üniversiteden mezun olduktan sonra ailemizin bu dükkânına gelip çalışmaya başladığımda bir gün kasayı açarken karşılaştım. Ne olduğunu sorduğumda bana büyüklerimiz hikâyesini anlattılar. Savaş bitti ve bu paranın sahibi dönmedi diye bir gün olsun onu değerlendirelim düşüncesine kapılmadık. İşte içinde verildiği bezi dahi hâlâ aynı duruyor. Kesinlikle değiştirilmesi, tebdil edilmesi fikri olmamıştır ailemiz içinde. O gün ayrı bir değeri vardı, bugün ayrı bir değeri. Sanırım bugün tarihi eser olması açısından değeri vardır, çünkü antik, tarihi bir şey. O gün ise kendine ait değeri vardı. Ancak her halükârda değiştirilmesi ve kullanılması fikri olmamıştır. Çünkü bu emanettir. Bizim için emanet çok değerlidir. Öyle ki üzerine toz konması dahi bizim için haram sayılır. Emanet olduğu gibi sahibine geri verilmek üzere bekler. Hikâye böyle işte."
Emanete toz konması dahi haramdır Filistinli Alul, emanetin hikâyesini ne zaman anlatmaya karar verdiklerini de şöyle nakletti: "Emanete sadakatiyle bilinen ailemiz, neredeyse Nablus'un kasası gibidir. Herkes gibi bu Türk askeri de getirip paralarını aile büyüklerimize teslim etmiştir. Bu emanet bizim kasamızda durdu. Ta ki bir gün Kudüs Türk Başkonsolosluğundan bizi ziyarete gelen resmi bir Türk heyetini misafir edene kadar. Biz de onlara yanımızdaki bu efsanevi emaneti açmaya karar verdik. Biz emanet olarak bırakılan bu paranın meblağını da bilmiyorduk. İşte ilk defa sizin talebiniz üzerine parayı saydık. Bu hikâyeyi basında ilk kez Anadolu Ajansı'na anlatmış oluyoruz. "Paranın sarılı olduğu beze bile dokunmadıklarını ifade eden Alul, "İşte sizin de gördüğünüz gibi bu bezi olduğu gibi bağlıyoruz ve şimdi olması gereken yerine geri dönecektir." dedikten sonra parayı yeniden çıkardığı aile kasasına kaldırdı. Osmanlı askerinin emanetinin bir asrı aşkın süredir olduğu gibi muhafaza edilmesinin kendileri bizim için bir gurur kaynağı olduğunu belirten 71 yaşındaki Alul, "İnsanlar getirir emanetlerini bırakır, bir- iki ay sonra gelir alırlar emanetlerini. Ancak yüz yılı aşan bir emanetin olması mutlaka özel bir anlam ifade ediyor. Sahibi gelip almadı ve sanmıyoruz ki gelip alacaktır da. Ancak emanet olarak kalmaya devam edecektir." dedi. Amcası Rüşdü Efendi'nin paraların sarılı olduğu bezi ailenin kasasına koyduğunu ve orada muhafaza ettiğini söyleyen Alul, hikâyenin geri kalanını şöyle anlattı: "Ben de ilk defa 1970'lerde bu emanet ile karşılaştım. Üniversiteden mezun olduktan sonra ailemizin bu dükkânına gelip çalışmaya başladığımda bir gün kasayı açarken karşılaştım. Ne olduğunu sorduğumda bana büyüklerimiz hikâyesini anlattılar. Savaş bitti ve bu paranın sahibi dönmedi diye bir gün olsun onu değerlendirelim düşüncesine kapılmadık. İşte içinde verildiği bezi dahi hâlâ aynı duruyor. Kesinlikle değiştirilmesi, tebdil edilmesi fikri olmamıştır ailemiz içinde. O gün ayrı bir değeri vardı, bugün ayrı bir değeri. Sanırım bugün tarihi eser olması açısından değeri vardır, çünkü antik, tarihi bir şey. O gün ise kendine ait değeri vardı. Ancak her halükârda değiştirilmesi ve kullanılması fikri olmamıştır. Çünkü bu emanettir. Bizim için emanet çok değerlidir. Öyle ki üzerine toz konması dahi bizim için haram sayılır. Emanet olduğu gibi sahibine geri verilmek üzere bekler. Hikâye böyle işte."
Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >