2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'ni 20 maddede anlama kılavuzu

Arşiv
Arşiv

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Selçuk, esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşitliliğin ön plana çıktıpı bir müfredat hazırlanacağını açıkladı. Madde madde Eğitim Vizyonu Belgesi'ni tanıyalım.

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde izlenecek yol haritasının programını, “Bana şapkadan tavşan çıkaracakmış gibi bakmazsanız sevinirim” diyerek başladı.

Bakan Selçuk, "Bugün yaptığımız açıklamalarla eğitim sistemimiz yarın en iyi eğitim sistemi olmayacak. Eğitim sistemimiz aniden bir dönüşüm yaşamayacak. Eğitim sistemleri 100 tonluk bir vagon gibidir, spor araba gibi döndüremeyiz." dedi.

Bir yol haritamızın olacağını söyleyen Selçuk, "Bizim sorumluluğumuz çok daha artacak. Çünkü derdiyle dertlendiğimiz milletimize karşı mahcup olmama gayretimiz yükselecek. Bu gerçekten zor bir süreç" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her okulun bir gelişim planı ve modeli var. Her bir okulu anlık olarak yaklaşık 20 küsur parametre üzerinden izlemek ve hangi okulun neye ihtiyacı olduğunu görmemizin mümkün olduğu bir okul bu. Okul yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarını kısmen arttırıyoruz. Her okul müdürü açısından çok önem taşıyor. Müdürün yeterliliği çok önemli. Tüm yöneticilerimizin liyakat temelli olmasını istiyoruz. Bir okul mimarisi kuruyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise bütünleşik olarak kuruluyor. İlkokulla üniversitenin bağlantısı var. Okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak çok önemli. Müfredatla ilgili bir başka şeyi paylaşmak isterim. Genelde müfredatı çıkarır, sonra öğretmen eğitimi yaparız. Aslında müfredatı yazmadan önce öğretmenlerin eğitimini tamamlamak, sonra müfredat yazmak gerekiyor. Daha az ders saati, daha az ders çeşidinin söz konusu olduğu bir müfredattan söz ediyoruz."

İşte madde madde Eğitim Vizyonu Belgesi:

İÇERİK VE UYGULAMA

                  
                  
                  
                  • Tüm okullarda Tasarım - Beceri Atölyeleri kuruluyor. 
 


 
• Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor. 
 


 
• Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.
İÇERİK VE UYGULAMA • Tüm okullarda Tasarım - Beceri Atölyeleri kuruluyor. • Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor. • Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.
OKUL GELİŞİM MODELİ 

                  
                  
                  
                  • Tüm okullarda Tasarım - Beceri atölyeleri kuruluyor• Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.
OKUL GELİŞİM MODELİ • Tüm okullarda Tasarım - Beceri atölyeleri kuruluyor• Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.
ÖĞRENME ANALİTİĞİ ARAÇLARIYLA VERİYE DAYALI YÖNETİM

                  
                  
                  
                  • Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor. • Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor.    
• Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.
ÖĞRENME ANALİTİĞİ ARAÇLARIYLA VERİYE DAYALI YÖNETİM • Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor. • Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor. • Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

                  
                  
                  
                  • Okullarımızda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılıyor• Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılıyor 
 


 
• Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor. 
 


 
• Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘ e-portfolyo ’ sistemine geçiliyor.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME • Okullarımızda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılıyor• Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılıyor • Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor. • Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘ e-portfolyo ’ sistemine geçiliyor.
İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ 

                  
                  
                  
                  • Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor 
 


 
• Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor. (3 ARTI 1 YIL OLUYOR) 
 


 
• Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor

 


 
• Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor 
 


 
• Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor 
 


 
• Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor. 
 


 
• Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale geliyor. 
 


 
• Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor 
 


 
• Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderiliyor 
 


 
• Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor. 
 


 
• Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyor
İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ • Öğretmenlik meslek kanunu çıkıyor • Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor. (3 ARTI 1 YIL OLUYOR) • Ücretli öğretmenlerin ücretleri artıyor • Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere teşvik veriliyor • Öğretmenler ve okul müdürleri yüksek lisanslı oluyor • Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor. • Öğretmen yetiştirme programları uygulama ağırlıklı hale geliyor. • Öğretmenlere yan alan yüksek lisans imkânı geliyor • Başarılı öğretmenler yurt dışına gönderiliyor • Okul yöneticiliğine atanmada liyakat temelli bir değerlendirme geliyor. • Okul yöneticiliğinin özlük hakları iyileştiriliyor
OKULLARIN FİNANSMANI

                  
                  
                  
                  • Okullara gelişim bütçesi veriliyor. 
 


 
• Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kuruluyor. 
 


 
• Diğer bakanlıklarla işbirlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor. 
 


 
• Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçiliyor.
OKULLARIN FİNANSMANI • Okullara gelişim bütçesi veriliyor. • Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kuruluyor. • Diğer bakanlıklarla işbirlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor. • Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçiliyor.
TEFTİŞ VE KURUMSAL REHBERLİK HİZMETLERİ

                  
                  
                  
                  • Teftiş sisteminde rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma birbirinden ayrılıyor 

 


 
• Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol veriliyor
TEFTİŞ VE KURUMSAL REHBERLİK HİZMETLERİ • Teftiş sisteminde rehberlik ile inceleme, araştırma ve soruşturma birbirinden ayrılıyor • Bakanlık müfettişlerine eğitim politikalarının uygulanmalarının izlenmesine ilişkin yeni bir rol veriliyor
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

                  
                  
                  
                  • Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor. 
 


 
• Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Milli Eğitim Sistemimizde yeniden yapılandırılıyor 
 


 
• Türk kültürüne özgü tanılama, yönlendirme, yetkinlik araçları yapılandırılıyor. 
 


 
• Rehberlik araştırma merkezleri (RAM) yeniden yapılandırılıyor.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK • Öğrencilere kariyer rehberliği sistemi geliyor. • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri Milli Eğitim Sistemimizde yeniden yapılandırılıyor • Türk kültürüne özgü tanılama, yönlendirme, yetkinlik araçları yapılandırılıyor. • Rehberlik araştırma merkezleri (RAM) yeniden yapılandırılıyor.
ÖZEL EĞİTİM 

                  
                  
                  
                  • Özel gereksinmeli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılıyor. 
 


 
• Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor. 
 


 
• Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor
ÖZEL EĞİTİM • Özel gereksinmeli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılıyor. • Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor. • Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor
ÖZEL YETENEK

                  
                  
                  
                  • Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor 
 


 
• Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturuluyor. 
 


 
• Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılıyor. 
 


 
• Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor 
 


 
• Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor. 
 


 
• Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor.
ÖZEL YETENEK • Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor • Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturuluyor. • Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılıyor. • Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor • Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor. • Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor.
YABANCI DİL EĞİTİMİ 

                  
                  
                  
                  • Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak 
 


 
• Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkanı sağlanıyor 
 


 
• Okul ve program türlerine göre farklı dil becerileri ön plana çıkarılıyor.

 


 
• Yabancı dil öğrenimi dijital platformları kuruluyor. 
 


 
• Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye, karaoke kullanılıyor.
YABANCI DİL EĞİTİMİ • Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak • Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkanı sağlanıyor • Okul ve program türlerine göre farklı dil becerileri ön plana çıkarılıyor. • Yabancı dil öğrenimi dijital platformları kuruluyor. • Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye, karaoke kullanılıyor.
ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE DİJİTAL İÇERİK VE BECERİ DESTEKLİ DÖNÜŞÜM 

                  
                  
                  
                  • Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturuluyor. 
 


 
• Ulusal dijital içerik arşivi oluşturuluyor 
 


 
• Dijital yeni nesil ölçe araçları geliştiriliyor 
 


 
•Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler destekleniyor.
ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE DİJİTAL İÇERİK VE BECERİ DESTEKLİ DÖNÜŞÜM • Dijital eğitim-öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturuluyor. • Ulusal dijital içerik arşivi oluşturuluyor • Dijital yeni nesil ölçe araçları geliştiriliyor •Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler destekleniyor.
ERKEN ÇOCUKLUK 

                  
                  
                  
                  • 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına giriyor. 
 


 
• Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor. 
 


 
• Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor.• Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak ‘kalite standartları’ uygulamaya giriyor.
ERKEN ÇOCUKLUK • 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına giriyor. • Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor. • Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor.• Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak ‘kalite standartları’ uygulamaya giriyor.
TEMEL EĞİTİM

                  
                  
                  
                  • İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor. 
 


 
• İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılıyor. 
 


 
• İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri kuruluyor. 
 


 
• Eğitim kayıt bölgelerinde Okul - Mahalle spor kulüpleri kuruluyor. 
 


 
• Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor.
TEMEL EĞİTİM • İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor. • İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılıyor. • İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri kuruluyor. • Eğitim kayıt bölgelerinde Okul - Mahalle spor kulüpleri kuruluyor. • Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor.
ORTAÖĞRETİM 

                  
                  
                  • Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor. 
 


 
• Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor 
 


 
• Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor. 
 


 
• İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor. 
 


 
• Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor. 
 


 
• Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor.
ORTAÖĞRETİM • Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor. • Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor • Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor. • İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor. • Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor. • Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor.
FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

                  
                  
                  • Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor. 
 


 
• Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öğretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor 
 


 
• Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.
FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ • Ders çizelgeleri öğrencilerin araştırma-geliştirme becerilerin iyileştirilmesi için yeniden düzenleniyor. • Fen ve sosyal bilimler liselerinde görev yapacak öğretmen ve okul yöneticileri ölçütler geliyor • Bilim insanları fen ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilere eğitim ve araştırma koçu oluyor.
İMAM HATİP ORTAOKULLARI VE LİSELERİ

                  
                  
                  • İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor. 

 


 
• Ders çeşidi azaltılıyor 
 


 
• Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor. 
 


 
• Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor 
 


 
• İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor
İMAM HATİP ORTAOKULLARI VE LİSELERİ • İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor. • Ders çeşidi azaltılıyor • Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor. • Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor • İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor
MESLEKİ-TEKNİK EĞİTİM

                  
                  
                  • Döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülüyor. 
 


 
• Esnek ve modüler müfredat geliyor. 
 


 
• Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor. 
 


 
• Mesleki teknik eğitim öğrencileri okurken çalışıyor. 
 


 
• Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor. 
 


 
• Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor. 
 


 
• Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor.
MESLEKİ-TEKNİK EĞİTİM • Döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülüyor. • Esnek ve modüler müfredat geliyor. • Alan eğitimleri 9. sınıfta başlıyor. • Mesleki teknik eğitim öğrencileri okurken çalışıyor. • Yurt dışında mesleki teknik eğitim imkânları geliyor. • Millî savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriliyor. • Başarılı projelere mikro kredi sağlanıyor.
ÖZEL ÖĞRETİM

                  
                  
                  • Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılıyor 
 


 
• Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçiliyor 
 


 
• Özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor
ÖZEL ÖĞRETİM • Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılıyor • Özel öğretimde haksız rekabetin önüne geçiliyor • Özel ve resmi eğitim kurumları arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor
HAYAT BOYU ÖĞRENME

                  
                  
                  • Okul dışı kalan yetişkinler için diplomaya esas müfredat yapısı sadeleştiriliyor. 
 


 
• Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri başlıyor. 
 
• Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi Kuruluyor. 
 


 
• Başta kadın ve çocuk olmak üzere şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılıyor. 
 


 
• Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılıyor.
HAYAT BOYU ÖĞRENME • Okul dışı kalan yetişkinler için diplomaya esas müfredat yapısı sadeleştiriliyor. • Yetişkinlere 21. yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık ve beceri eğitimleri başlıyor. • Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi Kuruluyor. • Başta kadın ve çocuk olmak üzere şiddetle mücadelede farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılıyor. • Her türlü bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yaygınlaştırılıyor.
Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >