Alman Demokratik Cumhuriyeti’ne dair bilinmeyenler

Doğu Almanya'ya dair merak edilenler
Doğu Almanya'ya dair merak edilenler

7 Eylül 1949’ta Federal Alman Cumhuriyeti’nin kurulmasından ardından 1952 yılında Almanya'nın yeniden birleştirilmesini öneren Stalin Notası'nın ABD tarafından reddedilmesiyle birlikte Sovyet etkisindeki Doğu Almanya 1954 yılında tam egemenliğini ilan etti. 7 Ekim 1989'da Berlin duvarının yıkılmasıyla 1990 yılı içinde varlığı sona eren Alman Demokratik Cumhuriyeti’ne dair merak edilenleri sizler için derledik...

İşte kurulmasından 1990’da yıkılışına kadar geçen 45 yıllık süre içinde 4 milyon 500 bin vatandaşının Batı’ya kaçtığı, Doğu Almanya’daki siyaset, ekonomi ve sosyal yaşama dair bazı bilgiler…


                  
                  
                  
                  Doğu Almanya’da devlet de parti de demokratik merkeziyetçilik ilkesine uygun olarak varlığını sürdürmekteydi. Devlet hiyerarşik olarak örgütlüydü. Protokolde ilk sırada Devlet Konseyi vardı. Bakanlar Konseyi hükümet iktidarına sahipti. Ülkedeki en önemli bakanlık Devlet Güvenlik Bakanlığı’ydı. Bu bakanlığın gücü hissediliyor, her geçen gün Doğu Almanya vatandaşlarını baskı altına alıyordu.

 


 
Doğu Almanya tek parti devleti değildi. Ülkede 5 farklı parti bulunmaktaydı.
Doğu Almanya’da devlet de parti de demokratik merkeziyetçilik ilkesine uygun olarak varlığını sürdürmekteydi. Devlet hiyerarşik olarak örgütlüydü. Protokolde ilk sırada Devlet Konseyi vardı. Bakanlar Konseyi hükümet iktidarına sahipti. Ülkedeki en önemli bakanlık Devlet Güvenlik Bakanlığı’ydı. Bu bakanlığın gücü hissediliyor, her geçen gün Doğu Almanya vatandaşlarını baskı altına alıyordu. Doğu Almanya tek parti devleti değildi. Ülkede 5 farklı parti bulunmaktaydı.

                  
                  
                  
                  Doğu Almanya, Doğu Bloğundaki ülkeler arasında en yüksek kişi başına üretimi elde edebilmişti.

 


 
Komünist blok ile bütünleşmeden önce de sanayileşmiş bir ülke olması ekonomik açıdan sağlam bir durumda olmasını, ekonomik krizleri sorunsuz atlatmasına sebep oldu.Temel ihtiyaçlar nispeten ucuz fiyatlarla elde edilebilirken, lüks tüketim Federal (Batı) Almanya’ya göre çok pahalıydı.
Doğu Almanya, Doğu Bloğundaki ülkeler arasında en yüksek kişi başına üretimi elde edebilmişti. Komünist blok ile bütünleşmeden önce de sanayileşmiş bir ülke olması ekonomik açıdan sağlam bir durumda olmasını, ekonomik krizleri sorunsuz atlatmasına sebep oldu.Temel ihtiyaçlar nispeten ucuz fiyatlarla elde edilebilirken, lüks tüketim Federal (Batı) Almanya’ya göre çok pahalıydı.

                  
                  
                  
                  Doğu Almanya’nın toplumsal yapısı Batı Almanya’dakine göre farklıydı. Ekonomik krizin peyder pey baş göstermesi, komünist sistemin insanlar üzerinde baskısı Doğu Almanya vatandaşlarını Batı’ya yerleşmek için fırsat kollamasına neden oluyordu.

 


 
Nüfus ve nüfus yoğunluğu Batı Almanya’ya göre daha az olsa da gelir dağılımındaki eşitsizlik de aynı şekilde Batı Almanya’ya göre daha az belirgindi. Ülkede özel mülkiyet tanımının varlığı en aza indirgense de ayrıcalıklı gruplar bulunmakta, bu gruplar bazı lükslere daha kolay erişme fırsatına sahipti.
Doğu Almanya’nın toplumsal yapısı Batı Almanya’dakine göre farklıydı. Ekonomik krizin peyder pey baş göstermesi, komünist sistemin insanlar üzerinde baskısı Doğu Almanya vatandaşlarını Batı’ya yerleşmek için fırsat kollamasına neden oluyordu. Nüfus ve nüfus yoğunluğu Batı Almanya’ya göre daha az olsa da gelir dağılımındaki eşitsizlik de aynı şekilde Batı Almanya’ya göre daha az belirgindi. Ülkede özel mülkiyet tanımının varlığı en aza indirgense de ayrıcalıklı gruplar bulunmakta, bu gruplar bazı lükslere daha kolay erişme fırsatına sahipti.

                  
                  
                  
                  Ülkede çalışan kadın-erkek nüfusu neredeyse yarı yarıyaydı. Doğu Almanya’da üst mevkilerde görev alma imkanına sahiptiler; ancak kadınların aldıkları maaşlar, eşitlikten oldukça uzak seviyedeydi.

 


 
Doğu Almanya’da sanat, edebiyat propaganda amacı olarak kullanılmakta Sovyetler Birliği’ndeki gibi sanat altında siyasi propaganda yapılarak geniş kitlelere ulaşılmaya çalışılıyordu.
Ülkede çalışan kadın-erkek nüfusu neredeyse yarı yarıyaydı. Doğu Almanya’da üst mevkilerde görev alma imkanına sahiptiler; ancak kadınların aldıkları maaşlar, eşitlikten oldukça uzak seviyedeydi. Doğu Almanya’da sanat, edebiyat propaganda amacı olarak kullanılmakta Sovyetler Birliği’ndeki gibi sanat altında siyasi propaganda yapılarak geniş kitlelere ulaşılmaya çalışılıyordu.

                  
                  
                  
                  İki Almanya’nın birleşmesini hazırlayan en önemli olay kuşkusuz Berlin Duvarı’nın yıkılışı oldu. Tarihin belki de cilvesi olarak duvar tam da komünist Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 7 Ekim 1989'daki 40'ıncı yıldönümü kutlamalarından bir ay sonra yıkıldı. Bir yıl sonra, 3 Ekim 1990'da da yeniden oluşturulan Doğu Almanya’daki beş eyalet Federal Almanya Cumhuriyeti’ne katıldı ve iki Almanya’nın birleşmesi tamamlandı.
İki Almanya’nın birleşmesini hazırlayan en önemli olay kuşkusuz Berlin Duvarı’nın yıkılışı oldu. Tarihin belki de cilvesi olarak duvar tam da komünist Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 7 Ekim 1989'daki 40'ıncı yıldönümü kutlamalarından bir ay sonra yıkıldı. Bir yıl sonra, 3 Ekim 1990'da da yeniden oluşturulan Doğu Almanya’daki beş eyalet Federal Almanya Cumhuriyeti’ne katıldı ve iki Almanya’nın birleşmesi tamamlandı.