Ankara'da 15 gün boyunca her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı

Ankara- Arşiv
Ankara- Arşiv

Ankara Valiliği, salgın gerekçesiyle kentte her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünü 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Ankara Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle aldığı kararları açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının sürdürülmesinin sağlanmakta olduğu belirtildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle kentte her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün 15 gün süreyle kısıtlandığı duyuruldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Maske ve sosyal mesafeye sıkı takip

"1- İnsanların toplu olarak bulunduğu açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafeye uyulması, maske takılması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi hususlarında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca vatandaşlarımızın sık sık uyarılmasına ve görevleri kapsamında denetim ve kısıtlamalara uyulmasının sağlanması konularında azami hassasiyeti göstermelerine,

Asker uğurlamalarına karşı ek tedbirler alınacak

2-Kurulumuzun 2020/2 ve 2020/4 sayılı Kararlarıyla salgından korunmak ve salgının yayılımını engellemek amacıyla vatandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığı bulaştırma riski bulunduğu değerlendirilen taziye evleri, asker uğurlamaları vb. faaliyetlerin durdurulmasına rağmen, zaman zaman bu kısıtlamaların ihlal edildiği anlaşıldığından, bu kapsamda alınan tedbirlerin gözden geçirilerek gerekiyorsa ilgili kurumlarca önleyici ek tedbirlerin alınmasına,

Toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün boyunca yasak

3- İlimizde 15 gün süreyle 2911 sayılı Kanun kapsamında insanların toplu olarak bir araya gelmelerine neden olabilecek her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetlerin düzenlenmesinin kısıtlanmasına,

Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına oy birliği ile karar verildi."

Kurban Bayramı'nda oluşabilecek kalabalıklara karşı önlemler

Ayrıca, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satışı gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kurallarının belirlendiği, Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı) hazırlanan “2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ”in 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı kaydedildi.

Valilik, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek kalabalıkların halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla aldığı önlemleri şu şekilde aktardı:

  • "1. İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına,
  • 2. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecilerinin/sorumlularının kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asmalarına, ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisinin kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilmesine,
  • 3. Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin taleplerinin mümkün olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,
  • 4. Kurban kesim yerlerinin işletmecilerinin/sorumlularının 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirmelerine,
  • 5. Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin teşvik edilmesine,
  • 6. Her kurban için hisse başına parçalama işinin kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına,
  • 7. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmemesine, kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,
  • 8. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, İlgili tüm kurumlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, Kaymakamlıklarca Kararımızla getirilen kurallar, Tebliğ ve Rehber çerçevesinde denetimlerin yapılmasına karar verildi."