Areda Survey araştırdı: Akrabalarınızla ilişkileriniz nasıl?

Akrabalık ilişkilerine yönelik Areda Survey’in düzenlediği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 47’si akrabalık ilişkilerinin güçlü olduğunu söylüyor. Katılımcıların yüzde 58,4’ü ise akrabalarıyla aynı apartmanda ya da semtte oturmak istediğini belirtiyor.

Modern dünyanın bir getirisi olan kent yaşamı aile yapısını yalnızlaşmaya itse de araştırmada Türk halkının akraba ilişkilerine önem verdiği sonucu yer aldı.

Akraba ilişkilerinin nasıl tanımlandığına dair katılımcılara yöneltilen soruda katılımcıların yüzde 47’si akrabalık ilişkilerinin güçlü, yüzde 33,3’ü ilişkilerini orta düzeyde, yüzde 19,7’si ise ilişkilerinin zayıf olduğunu belirtti.

  • Türk halkı ihtiyacı olduğunda akrabasının kapısını çalıyor
  • Günümüzde yaşanabilecek finansal sorunlar bankalar üzerinden, güvenlik, sosyal yardım ve benzeri sorunlar ise kamu kurumlarına müracaat edilerek çözülme yoluna gidilebiliyor. Araştırma sonucuna göre Türk halkı, modern insanın yalnızlaşması sorunsalına karşı kendisini akraba ilişkileriyle korumaya devam ediyor. Araştırmada “İhtiyacınız olduğunda akrabalarınıza müracaat eder misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 41,4’ü bazı durumlarda, yüzde 22,1’i genelde müracaat ettiğini belirtti. Yüzde 36,5’i ise ihtiyaç duyduğu halde akrabasına başvurmadığını ifade etti.

Araştırma, 26-29 Eylül 2022 tarihleri arasında AREDA Survey tarafından CAWI (Computer Assisted Web Interview) yöntemiyle toplam 2000 kişi üzerinde gerçekleştirildi.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >