Asgari ücret zammı hangi ödemeleri değiştirdi?

Arşiv
Arşiv

Geçen yıla oranla yüzde 50 artış yapılarak 2022 asgari ücreti 4 bin 250 liraya yükseltildi. Gelen zamdan diğer ödemeler de etkilendi.

Asgari ücretle birlikte hangi ödemeler değişti.Asgari ücret, 7,5 milyon kişiyi ve ailesini kapsıyor gibi duruyor olsa da aslında etkilediği ödemeler dolayısı ile tüm toplumu yakından ilgilendiriyor.

Değişen asgari ücretle birlikte sadece 7,5 milyon işçinin maaşı artmadı, aynı zamanda ekonomik anlamda ücretlendirmelerde birçok parametre de etkilendi.

Asgari ücretin değiştirdiği kalemler

Asgari ücretle birlikte artan diğer ödemeler tüm vatandaşları kapsayan bir genişlikte.

Asgari ücret değiştiğinde Asgari Geçim İndirimi (AGİ),

(Çalışanın; bekar, evli, eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre alacağı AGİ de arttı. 2021’deki en düşük AGİ 268,162 lira, en yüksek ise 456,12 liraydı)

Yaklaşık 20 milyon çalışanın AGİ'si yılbaşı itibarıyla artırılacak.

2022'de 402 lira olan en düşük AGİ 684 lira olacak.

Kıdem ihbar tazminatı

(Toplam kıdem tazminatı çalışanın son aldığı aylık giydirilmiş brüt ücretin, işyerinde çalışılan yılla çarpılması ile hesaplanıyor. 2021’de asgari ücretlinin kıdem tazminatı brüt 3 bin 577,50 lira üzerinden hesaplanmıştı. Kıdem tazminatının 2021'de tavanı 8 bin 651,62 liraydı)

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi

(Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi karşılıyor. Ödenen aylık prim tutarı ise brüt asgari ücretin yüzde 3’ü kadar oluyor. GSS primi 2021'de 107,32 liraydı. 2022'de 141 lira olacak.)

İşsizlik sigortası

(İşsizlik maaşı ödenen tutara göre değişiklik gösteriyor. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor)

Doğum-askerlik-yurt dışı borçlanmaları

(2021’de doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 38,15 lira, en yüksek ise 286,20 liraydı.)

65 yaş aylığı

(2021'de yaşlılık aylığı 864,89 liraydı. 2022'de bu ödeme 1.296 lira olacak)

Engelli aylığı

(2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraydı. Bu rakam da 1.552 liraya yükselecek)

Evde bakım parası

(2021 yılında evde bakım parası 1.798 lira olarak uygulanıyordu. Bu rakam 2.397 lira olarak uygulanacak)

Bireysel emeklilikte devletin katkı payı,

(Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) aktarılıyor.).

İsteğe bağlı sigortalılık

(İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor. 2021 yılında isteğe bağlı sigorta yaptıracaklar en az 1.144,8 lira ödedi. Primlerini yüksekten ödemek isteyenler ise en çok 2021’de 8 bin 586 lira yatırdı. İsteğe bağlı sigortalılık için 2022'de in az 1.360 lira ödenecek.)

Teşvik tutarları

(İstihdamı desteklemek için yürütülen teşvik tutarları 2022'de asgari ücretle birlikte artacak. İstihdam teşviklerinin bazıları doğrudan asgari ücret dikkate alınarak hesaplandığı gibi bazıları sigortalının kazancına göre hesaplanıyor. Bu teşvik tutarı asgari ücretli için 2021’de ise 178 lira 8 kuruş olarak uygulandı. Diğer yandan işbaşı eğitimlerini tamamlayanların istihdamı sonrası verilen teşvik, 7103 teşviki, hızlı işe dönüş desteği gibi teşviklerin üst sınırı kazanca göre değil asgari ücrete göre hesaplanıyor.)

İdari para cezaları

(İş, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre kesilen idari para cezaları brüt asgari ücret tutarına göre belirleniyor. Ceza miktarları 2021’de 3 bin 577 lira 50 kuruş üzerinden uygulandı.)

Geçici iş görmemezlik ödeneği

(Yatarak tedavi edilen işçilere, geçici iş göremezlik raporu günlük kazancının yarısı olacak şekilde ödeniyor. Ayakta tedavi edilen işçiler ise günlük kazançlarının üçte ikisi kadar ödenek alıyor. Rapor parası ödenirken işçinin son 3 aylık ortalama ücreti yerine son 12 aylık ortalama ücreti esas alınıyor. 2021’da asgari ücretli bir işçinin üç aylık dönemdeki günlük ücret 119,25 lira, günlük rapor parası da 79,50 liraydı. Ama son on iki aya göre süre 2020’ye kadar gidebilir. 2020 asgari ücreti 98,10 TL’dir, rapor parası 79,50 TL’den 68 TL’ye düşer. İşçinin rapor parasında 1 günlük kaybı 11 lira.)

SGK idari para cezaları, Primlerini kendisi ödeyen esnaf, tüccar, doktor, avukat, mühendis, mali müşavir gibi 4B statüsündeki Bağ-Kur sigortalısının primi, ev hizmetinde çalışanların ve apartman görevlilerini sigorta primleri, Ek 5 kapsamında tarım işlerinde süreksiz çalışanlar ile taksi ve dolmuşlarda çalışan şoförlerin sigorta primleri de bu kapsamda gelişecek. Kaynak: Ensonhaber.com

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >