Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar ne kadar AGİ alacak?

Askeri ücret
Askeri ücret

Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi muafiyeti aylık net asgari ücretin yüzde 15'inden fazla olamayacak. Buna göre 2022'de çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası 638 liradan fazla olamayacak.

2022 asgari ücret Aralık ayının ortasında işçi ve işveren tarafının uzlaşması ile belli oldu. Hükümetin büyük destek sağlayarak asgari ücretten vergileri kaldırması ile asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. Son 50 yılın en büyük artışı olarak kayıtlara geçen zam sonrası AGİ merak konusu oldu.

Ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi oranı


  • - 32 bin liraya kadar olan kazançlar yüzde 15
  • - 32 bin lira ile 70 bin lira arasındaki kazançları yüzde 20
  • - 70 bin lira ile 250 bin lira arasındaki kazançlar yüzde 27

    - 250 bin lira ile 880 bin lira arasındaki kazançlar yüzde 35

    - 880 bin lira üzeri kazançlar yüzde 40

Yeni yıldan itibaren işçi, memur ücretlerinin vergilendirilmesinde yeni bir dönem başlıyor. Tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı kalacak. Yıl boyunca asgari ücrete kadar olan kazançlara vergi istisnası uygulanacak. Buna göre 5004 lira olan aylık brüt tutarından Sosyal Güvenlik Kurumu primi, işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutara isabet eden ücretler gelir vergisinden istisna olacak.

TL
TL

Birden fazla işverenden ücret alanlarda istisna sadece yüksek olana ücrete uygulanacak, diğer işyerlerine muafiyet uygulanmayacak. Bekâr çalışanlarla evli, çocuklular arasında ücret vergisinde bir fark olmayacak. Muafiyet tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak.

Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi muafiyeti aylık net asgari ücretin yüzde 15'inden fazla olamayacak. Buna göre 2022'de çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası 638 liradan fazla olamayacak. Asgari ücretliler dışındaki çalışanların aylık brüt ücretlerinden 5004 lira düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden bin 7.59 damga vergisi kesilecek. Asıl ücret dışında çalışanlara yemek, yol yardımı gibi sosyal destekler veriyor.

Aylık gelir vergisi istisnası

Ücret
Ücret

Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara yönelik vergi muafiyeti aylık net asgari ücretin (4253 lira) yüzde 15'i kadar olacak. Gelecek yıl için çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası en fazla 638 lirayı bulacak.

Birden fazla işte çalışanlar için vergi istisnası

Birden fazla işyerinden ücret alanlar için istisna sadece en yüksek ücrete uygulanacak. Çalışan en yüksek ücreti hangi işverenden alıyorsa muafiyet sadece o işyerinde uygulanacak. Diğer işyerleri için vergi istisnası söz konusu olmayacak.

Damga Vergisi
Damga Vergisi

Asgari ücretin üzerindeki kazançlarda damga vergisi istisnası

Yeni yıldan itibaren damga vergisi muafiyeti aylık brüt asgari ücrete (5004 lira) isabet eden kısım için uygulanacak. Dolayısıyla asgari ücretli çalışanlardan artık damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretin üzerinde geliri olanlarda her ay bordrodaki o aya ilişkin 5004 lira düşüldükten sonra kalan tutardan binde 7.59 damga vergisi kesilecek.

Evli
Evli

Evli, çocuklu, bekar çalışan açısından ücret vergisindeki fark konusu

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlardan kesilen verginin tamamı iade ediliyordu. Yeni sistemde asgari ücrete kadar olan kazançların tamamı vergi dışı kalması nedeniyle bu uygulama da sona erdi.

Engelli
Engelli

Engellilik indirimi, sendika aidatı asgari ücretin içinde mi?

Asgari ücret vergi dışı kaldığı için bu kapsamda çalışanlar için sendika aidatı, engellilik indirimi gibi vergi indirimleri söz konusu olmayacak. Ancak asgari ücretin üzerinde kazancı olup yararlanma hakkı olanlara şahıs sigortası, sendika aidatı, engellilik indirimi yapılabilecek.

Muafiyet vergi dilimi

Ücretli çalışanlardan gelir vergisi kesintisi her yıl belirlenen gelir vergisi dilimine göre belirleniyor.

Çalışanlara uygulanacak vergi muafiyeti vergi dilimine esas kazanç tutarının hesaplanmasına dâhil edilecek. Ocak ayından itibaren aylık ücretlerin toplamı 32 bin lira olan veya bunu aşan yüzde 20'lik vergi dilimine giriyor. Örneğin 7500-4253=3247 lirası üzerinden vergi kesilecek ancak bu çalışanın tabi olacağı vergi dilimi hesaplanırken 7500 liralık aylık ücretin tamamı hesaplamaya katılacak. Çalışanın altıncı ayda matrahı 45 bin olacak ve yüzde 20'lik vergi dilimine girecek.

TL
TL

Asgari geçim indirimi herkes için mi kalktı?

Asgari geçim indirimi çalışanın aylık ücretinden kesilen gelir vergisinden yapılan bir indirim olup bu tutar çalışana ödeniyordu. En yüksek indirim tutarı her yıl ocak ayında aylık asgari ücretten kesilmesi gereken gelir vergisi tutarını aşamıyordu. Asgari ücretten vergi kesintisi kalktığı ve ücretlerin asgari ücrete kadarki kısmı vergiden muaf olduğu için buna bağlı asgari geçim indirimi uygulaması da sona eriyor. AGİ'nin kalkması nedeniyle ücrette bir azalma söz konusu olmayacak

Konut kapıcılarının geliri ne olacak?

Kapıcı
Kapıcı

Mevcut uygulamada asgari ücretle çalışan konut kapıcılarının ücretinden gelir vergisi, damga vergisi kesilmiyordu. Vergi kesintisinin kalkmasıyla birlikte diğer asgari ücretli çalışanlarla aynı koşullara sahip olundu.

Vergisiz ücret sisteminin kıdem ve ihbar tazminatına etkisi

Ocak ayı maaşları yeni asgari ücretten yatacak. Peşin ücretler 1 Ocak'ta, peşin almayanlar 1 Şubat'ta maaşlarını 4253 liralık yeni asgari ücret üzerinden alacak. Ocak ayından itibaren kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacağı için işten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı olan 5.004 lira geçerli olacak.

Yemek
Yemek

Gelecek yıl yemek ve yol yardımları kaç lira olacak?

Asgari ücret tutarının netleşmesiyle beraber sigorta tarafındaki istisna rakamları da belirlendi. Çalışanlara nakit olarak bordroda ödenen yemek ücretleri, yol parası gelir vergisine tabi bulunuyor. Nakit olarak ödenmeyen, yemek kartına yüklenen ya da kupon olarak verilen yardımlar ayni yardım kabul edilir bu tutardan SGK primi hesaplanmaz, prime esas kazanca dâhil edilmez. Gelir vergisi tarafında ise her yıl yeniden belirlenen rakamlar üzerinden günlük vergi muafiyeti uygulanır. Gelecek yıl için bu tutar 34 lira olarak belirlendi. Yol yardımının kart ya da bilet olarak verilmesi durumunda gelir vergisi muafiyeti söz konusu olup gelecek yıl için bu tutar 17 lira olarak belirlendi.


Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >