Bedelli askerlik için iş yerinden ayrılacaklar dikkat! Tazminat alabilecek misiniz?

Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik için 474 bin 955 kişi başvurduğunu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 125 bin 344 olduğunu bildirdi. Bedelli askerlikten yararlanacak çalışanların aklına takılan sorulardan biri ise iş yerlerinden tazminat alıp alamayacakları yönünde. Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla bu soru cevabını buldu.

Resmi Gazete’de 3 Ağustos 2018 tarihli yayımlanan 7146 sayılı kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na geçici bir madde eklendi.

Eklenen maddeye göre:

Bu maddenin yürürlüğe girdiği 03.08.2018 tarihinde her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1994 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan 1076 sayılı kanun ile bu kanuna tabi yükümlüler; istekleri halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurtdışı temsilciliklerine başvurmaları, 15.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir kerede ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Arşiv
Arşiv

Ücretsiz izinli sayılacaklar

Yukarıda sözü edilen düzenlemede aranan şartları taşıyıp/yerine getirip bedelli askerlik düzenlemesine başvuranların, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacakları belirtilmiştir.

İstisnai durum söz konusu

1475 sayılı İş Kanunu kıdem tazminatı düzenlemesinde, işçi veya işverenin, iş sözleşmesini işçinin muvazzaf askerlik görevini yerine getirecek olması nedeni ile feshetmesi halinde işçinin kıdem tazminatına hak kazandığı açıkça belirtilmiştir. Yeni/geçici düzenleme ile andığımız kurala bir istisna getirilmiş olmaktadır.

  • Ancak işçinin başka haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetme ve tazminat talep etme hakkı saklıdır.
Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >