Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın üniversitesine yeşil ışık

Japonya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fahri doktora verildi
Japonya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fahri doktora verildi

Japonya'da fahri doktora verilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadın ünversitelerine ilişkin açıklamalarda bulunarak "Olması halinde neler olur ayrı bir soru işareti" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’daki 80 kadın üniversitesinin incelenmesi için büyükelçiliği görevlendirdiğini belirterek, 'Ülkemde de bunun adımını atacağız' dedi.

 • Kadın üniversitesi nedir?

  Sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği üniversitelere kadın üniversiteleri deniliyor. Avustralya, İngiltere, Kanada gibi Batı ülkelerinin yanında Japonya, Güney Kore, Çin ve Hindistan gibi Asya ülkelerinde de kadın üniversiteleri bulunuyor.ABD’de eğitim eren kadın üniversitesi sayısı 2018 itibarıyla 34. 1960’larda bu sayının 280 olduğu belirtiliyor. İran, Ürdün, Kuveyt, Sudan, Pakistan gibi Müslüman ülkelerde de sadece kadınların gittiği üniversiteler var. Suudi Arabistan’da ise bütün üniversitelerde kadın ve erkek öğrenciler ayrı kampüslerde eğitim alıyor.Osmanlı’da kadın üniversitesi: İnas Darülfünunu Osmanlı Devleti’nde kadınların yükseköğrenim görebilmesi için 1914-1915 ders yılında İstanbul’da İnas Darülfünunu kuruldu.3 yıllık yükseköğretim verilen okulda, kız liseleri ve öğretmen okulları için öğretmen yetiştirildi ve mezunları çeşitli liselerde zorunlu hizmet yaptı.İnas Darülfünunu, erkeklerin öğrenim gördüğü “Zükur Darülfünunu” ile 1918-1919 ders yılında birleşti. Bu fiili birleşmeye kadar İnas Darülfünunu’nda 129 öğrenci eğitim gördü ve 53 kadın mezun oldu. Okul, 1921 yılında resmen kapandı.

 • Sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği üniversitelere kadın üniversiteleri deniliyor.
 • Avustralya, İngiltere, Kanada gibi Batı ülkelerinin yanında Japonya, Güney Kore, Çin ve Hindistan gibi Asya ülkelerinde de kadın üniversiteleri bulunuyor.
 • ABD’de eğitim eren kadın üniversitesi sayısı 2018 itibarıyla 34. 1960’larda bu sayının 280 olduğu belirtiliyor.
 • İran, Ürdün, Kuveyt, Sudan, Pakistan gibi Müslüman ülkelerde de sadece kadınların gittiği üniversiteler var. Suudi Arabistan’da ise bütün üniversitelerde kadın ve erkek öğrenciler ayrı kampüslerde eğitim alıyor.
 • Osmanlı’da kadın üniversitesi: İnas Darülfünunu
 • Osmanlı Devleti’nde kadınların yükseköğrenim görebilmesi için 1914-1915 ders yılında İstanbul’da İnas Darülfünunu kuruldu.
 • 3 yıllık yükseköğretim verilen okulda, kız liseleri ve öğretmen okulları için öğretmen yetiştirildi ve mezunları çeşitli liselerde zorunlu hizmet yaptı.
 • İnas Darülfünunu, erkeklerin öğrenim gördüğü “Zükur Darülfünunu” ile 1918-1919 ders yılında birleşti. Bu fiili birleşmeye kadar İnas Darülfünunu’nda 129 öğrenci eğitim gördü ve 53 kadın mezun oldu. Okul, 1921 yılında resmen kapandı.

Günümüz Japon Eğitim Sistemi

Bugünkü Japon Eğitim Sistemi’nin temel yapısı ve prensipleri 1947’de kabul edilen Temel Eğitim Kanunu ve Okul Eğitim Kanunu ile belirlenmiştir. Eğitim sisteminin esas amacı insan haklarına, sevgi gerçeğine ve barışa saygı duyan, barışçı ve demokratik bir milletin kendine güvenen insanlarını yetiştirmektir. Bugün Japonya’da 6-3-3-4 diye tabir edilen eğitim sistemi uygulanmaktadır. Eğitim, 6 yıllık ilkokul, 3 yıllık ortaokul, 3 yıllık lise ile 4 yıllık üniversitelerde verilmektedir. İlkokul ve ortaokulu kapsayan zorunlu eğitim süresi 9 yıldır. Ülkede ulusal okullar, kamu okulları ve özel okullar olmak üzere üç tür okul bulunmaktadır. Ulusal okulların finansmanı merkezi hükümetçe, kamu okullarınınki il ve belediye yönetimlerince, özel okullarınınki ise özel kuruluşlarca karşılanmaktadır. Ülke okullarının %28’i özel okuldur. Anaokulu öğrencilerinin %75’i, kreş öğrencilerinin %43’ü, ilkokul öğrencilerinin %1’i, ortaokul öğrencilerinin %3’ü, lise öğrencilerinin %28’i, üniversite öğrencilerinin %72’si, yüksek okul öğrencilerinin %89’u, teknik okul öğrencilerinin %7’si özel okullara gitmektedir.

Japonya’da eğitim öğretim yılı 1 Nisan’da başlar ve bir sonraki yılın 31 Mart’ında biter. Ders yılı, Nisan-Temmuz ortası, Eylül-Aralık sonu ve Ocak-Mart sonu olmak üzere üç dönem halinde yapılır. Cumartesi yarım gün olmak üzere, haftada 5.5 gün okula gidilir. Yılda 240-250 iş günü vardır. Bir eğitim öğretim yılında üç ara tatili yapılmaktadır. Bunlardan birincisi yaz tatili (22 Temmuz- 31 Ağustos arası), ikincisi güz tatili (25 Aralık- 7 Ocak arası), sonuncusu da bahar tatili (22 Mart- 1 Nisan arası)’dır. Ülkede okutulacak olan dersler ve zorunlu ders saati sayısı Eğitim Bakanlığı’nca belirlenmektedir. Her okul ders programına uygun olmak koşuluyla genel gereksinimleri, öğrencilerin gelişme ve deneyim kazanma alışkanlıklarını göz önünde tutarak kendi eğitim programını hazırlamaktadır. Japonya’da ders programları kuvvetli bir milli içerik taşımaktadır. Ülkede okul, sanayi, aile ve toplum arasında organik bir bağ kurulmuştur. Öğrenciler isteyerek, dikkatli ve sürekli bir şekilde çalışmak zorundadır. Bunun yanında öğrencileri güçlü bir şekilde eğitime bağlayan ve okullar arasında etkili bir yarışmaya olanak tanıyan bir yapının oluşturulması Japon Eğitim Sistemi’nin belirgin özellikleri olarak belirtilmektedir.

Yükseköğretim: Japonya’da, üniversiteler, yüksekokullar ve teknik okullar olmak üzere üç çeşit yükseköğretim kurumu bulunmaktadır.

Üniversiteler: Programlarında hem lisans hem de lisansüstü eğitime yer vermektedirler. Genellikle 4 yıllıktırlar. Ancak tıp, dişçilik, veterinerlik ve ziraat gibi bazı bölümlerin öğretim süresi 6 yıldır. Büyük çoğunluğu, 2 yıl süren master ve 5 yıl süren doktora programına sahiptir. Amaçları; öğrencilere ileri derecede ve derinlemesine bilgi vermek, akademik konularda özel araştırma ortamı hazırlamak, bilgili, meslek sahibi bireyler yetiştirmektir.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >