Devlet Bahçeli'den dikkat çeken kambiyo açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli
MHP Lideri Devlet Bahçeli

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kambiyo açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, 'Yeni ve adil bir kambiyo sistemi için kollar sıvanmalıdır' dedi.

  • Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'ndaki konuşmasında müjde verdi. Erdoğan, sanayi sicil belgesi sahiplerine döviz muafiyeti getirerek "İhracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TİM toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TİM toplantısı

Kambiyo senedi çeşitleri

Türk Ticaret Kanunu aşağıdaki senetleri kambiyo senedi olarak düzenlemiştir:

Poliçe

Bono (Kanunda bazen emre muharrer senet olarak da geçer.)

Çek

Çek: TTK. m. 730, çekle ilgili olarak poliçeye atıfta bulunmuş olup, diğer özel durumlar için ise özel hükümler içermektedir. Çekle ilgili çek kanunu da mevcuttur.

Kambiyo senetlerinin nitelikleri

Senetlerde mahfuz olan hak, senet ile beraber doğar, senetten önce yoktur.

Kanunen emre yazılı senetlerdir. Kamu güvenliğini haiz senetlerdir. Şekil şartlarına tâbidirler.

Devir, ödeme, üzerlerine imza atanların hak ve yükümlülükleri, hak sahiplerinin haklarını kullanmak için yerine getirmeleri gereken şartlar, söz konusu senetlere bağlı alacakların takibi, zaman aşımı bakımından özel kurallara tâbidirler.

Öte yandan Kanuni veya kazai atıfet mehilleri geçerli değildir.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >