Gıdayla temas eden uygunsuz ürünler için yaptırım düzenlemesi

Gıda ile ilgili üreticiden savunma alınarak, belirlenen uygunsuzluklarla orantılı yaptırım uygulanabilecek.
Gıda ile ilgili üreticiden savunma alınarak, belirlenen uygunsuzluklarla orantılı yaptırım uygulanabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, Bakanlık kullanıma geçmiş ürünün piyasada bulunmaması durumunda, üreticideki teknik dosya ve ilgili belgeleri inceleyerek denetleme yapabilecek.

Teste tabi tutulan numuneler, üreticiye veya dağıtıcıya bildirimde bulunulmasından sonra 1 ay içinde teslim alınmazsa, "Numune Bertaraf Tutanağı" düzenlenerek ortadan kaldırılacak. Bu işlem için ilgili test ve muayene kuruluşunca fatura edilen bertaraf bedeli, üretici tarafından doğrudan bu kuruluşa ödenecek.

Uygunsuzluk nedeniyle uygulanacak idari yaptırım kararının kesinleşmesinden sonra alınan numuneye, idari yaptırım kararındaki önlemler uygulanacak.

İnsan sağlığının, güvenliğinin veya kamu yararının tehlikede olduğu acil hallerde üretici veya dağıtıcıya savunma hakkı verilmeden karar alındığında, daha sonra bu kişilere cevap fırsatı tanınacak.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Koordinasyon Komisyonu yılda en az bir defa toplanacak.

Gıdalarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.
Gıdalarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

Gıdayla temas eden ürünlerin denetimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Dışı Tüketici Ürünleri Hızlı Bilgi Değişim Sistemi" aracılığıyla uygun olmadığı ve ülke piyasasına arz edildiği tespit edilen ürünler hakkında, denetim sürecinde test ve muayene işlemi yapmadan risk tipini göz önüne alarak üreticiden savunma talep edebilecek.

Üreticiden alınan savunma veya bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu tespit edilen uygunsuzluklarla orantılı idari yaptırım kararı verilebilecek.

Üretici tarafından sunulan savunmayla bilgi ve belgelerin idari yaptırım kararı alınabilmesi için yeterli bulunmaması durumunda, test ve muayene işlemleri de dahil ürüne ilişkin piyasa gözetimi ve denetim faaliyeti başlatılacak.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >