GKB Gençlik Zirvesi, çalıştay bildirgesini yayınlandı

GKB Gençlik Zirvesi'nde öğrenciler bir araya gelerek çeşitli konular hakkında tartışmalar gerçekleştirdi.
GKB Gençlik Zirvesi'nde öğrenciler bir araya gelerek çeşitli konular hakkında tartışmalar gerçekleştirdi.

20 sivil toplum kuruluşu ve 500 genç, Gençlik Kuruluşları Birliği kapsamında bu yıl ilk kez Balıkesir'de düzenlenen zirvede bir araya geldi. Gençlerin ve STK'ların katıldığı zirvede 5 ayrı çalışma masasında siyaset, eğitim, iktisat, kültür, sanat konuları ele alındı. 5 ayrı başlıkta ele alınan temel sorunlar ve bunlara getirilen çözüm önerileri somut hale getirilerek çalıştay bildirisine dönüştürüldü. GKB tarafından yayınlanan bildiri 1 yıl boyunca geçerli olacak.

GKB Gençlik Zirvesi kapsamında, bu yıl ilk kez Balıkesir'de düzenlenen etkinliğe 20 sivil toplum kuruluşu ve 500 genç katıldı. Gençlerin sesini duyurmayı amaçlayan etkinlikte tartışılan konular çalıştay bildirisine dönüştürüldü. Yayınlanan bildiri bir sonraki zirveye kadar geçerli olacak.

Zirvede hangi konular masaya yatırıldı?

Gençlik STK’ları yöneticilerini, araştırmacıları ve gençlik politika yapıcılarını bir araya getirmek, gençliğin temel yönelimleri, sorunları ve ihtiyaçları konusunda istişare zemini oluşturmak, gençlere sunulacak kamu ve sivil toplum hizmetlerinde vizyon birliği oluşturmak; ilhamveren, iyi örnek oluşturan STK uygulamalarını ilgili kuruluşlarla paylaşmak gibi amaçlarla toplanan Gençlik Kuruluşları Birliği Zirvesi, sonuçlarıyla gençliğe ilham vermeyi amaçlıyor.

Çalıştay bildirisi

Gençlik Kuruluşları Birliği (GKB) tarafından 6-8 Eylül tarihlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Albayrak Medya (GZT.com – Nihayet – CİNS) sponsorluğunda 'Türkiye’nin Geleceği' sloganı ile gerçekleştirilen Gençlik Zirvesi’ne, aralarında GKB üyesi 20 kuruluşun yanı sıra 7 paydaş Gençlik Sivil Toplum Kuruluşu da katılım gösterdi.

Çalıştay kapsamında; Gençlerin İş Dünyasına Katılımı ve İş Ahlakı, Gençlik Yapılanmalarının Siyasete Etkisi ve Türkiye Gençlik Politikaları, Gençlerin Ekonomi Üzerine Etkileri ve Girişimcilik, Gençliğin Enerjisi ve İnsani Yardım Hareketleri ve Yeni Medya Teknolojisi ve Gençlik Hareketleri konuları ele alındı. İşte yayınlanan bildiride yer alan maddeler ve açıklamalar:

1. Gençlerin iş dünyasına katılımı ve iş ahlakı

Türkiye’deki gençlerin iş dünyasına katılım süreçleri yaşları itibariyle değerlendirilerek, 18-29 yaş

arasındaki genç kuşağın üniversite mezuniyeti ve askerlik süreci, akabinde profesyonel hayata geçişte karşı karşıya kaldıkları problemler üzerinde fikir alışverişinde bulunularak tercih ettikleri işlerin mezun oldukları bölümle bağdaşmama sorunlarından bahsedilmiştir. Türkiye’deki ekonomik konjonktürün gençlerin tercih ettikleri çalışma biçimi ve girişimcilik, memuriyet, iş gören tercihlerin etkin bir faktör olduğu, yeni sektörler ve para kazanma yöntemlerinin, gençlerin hayat tarzlarını nasıl etkilediği müzakere edilmiştir.

Ayrıca Türkiye’deki siyasal durumun gençlerin üzerinde sosyolojik anlamda oluşturduğu durumdan bahsedilerek; gençlerin, kişisel gelişim dogmalarıyla girişimcilik konusunda vermiş olduğu hatalı kararlar, Türkiye’deki ahlaki problemlerin iş dünyasına etkileri, iş ahlakı konusunun önemi tartışıldı ve iş dünyasındaki güzel örneklerin eksiklikleri ve güzel örneklerin çoğaltılmasının gerekliliği vurgulandı.

GKB Gençlik Zirvesi'nde yer alan örenciler
GKB Gençlik Zirvesi'nde yer alan örenciler

2. Gençlik yapılanmalarının siyasete etkisi ve Türkiye gençlik politikaları

Türkiye’de gençlik hareketlerinin siyasal ve toplumsal karşılığının etkin ve belirgin olması için uygulanacak ortak eylem planı üzerinde istişareler yapılmıştır.

Ülkemizde gençlik politikalarının siyasi, kamu ve yerel yöneticiler tarafından planlanma aşamasında Gençlik STK’larının paydaş olarak kabul edilmesi, Gençlik Politikaları Kurulu'nun ivedilikle aktifleştirilmesi, gençlik sorunlarına gençlerle beraber çözüm üreten, strateji belirleyen çalışmaların başlaması hedeflendi.

Gençleri terör bataklığına çekme girişimlerine karşı, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenli

çalışmalar ortaya konulması üzerine istişareler yapılmıştır.

Toplumumuzun değer yargı ve hassasiyetlerini göz ardı eden, kaynağı kendi coğrafyamıza ve medeniyet değerlerimize aykırı toplulukların, ciddi bir yaptırımla denetim ve yasal tanımlarının yaptırılması yönünde istişarelerde bulunulmuştur. Gençlik Kuruluşları Birliği olarak yayınlanacak raporda konu ile ilgili detaylı bilgi sunulacaktır. Gençlere, özellikle siyaset ve toplum önünde olan etkili fertler tarafından, başta medya ve iletişim araçları kanalıyla, kariyer olarak parti mensubiyeti ve popülizmin dayatılması, zararları ve geleceğimize olan etkileri istişare edildi.

GKB Gençlik Zirvesi'nin açılış gününde katılımcılara yemek verildi
GKB Gençlik Zirvesi'nin açılış gününde katılımcılara yemek verildi

3. Gençlerin ekonomi üzerine etkileri ve girişimcilik

Gençlerde işsizlik oranının fazla olması, teşviklere ulaşımın zor olması, gençlik ve girişimcilik ekosisteminde paydaş iş birliğinin henüz yeteri düzeyde sağlanamamış olması sorun olarak tespit edilmiş ve bu kapsamda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Melek yatırımcılığı ekosisteminin geliştirmesinin hızlandırılması ve girişimcilere yapılacak yatırımlarda devlet desteğinin artması, girişimcilik desteklerinin vergi, sosyal güvenlik, stopaj gibi kalemlerin destek kapsamındaki payının artırılması üzerine istişarelerde bulunulmuştur.

Meslek liselerinin eğitim modellerinin iyileştirilmesi ve reel sektörün ara eleman ihtiyacına yönelik kapsamlı bir çalışma yapılması üzerine istişarelerde bulunulmuştur.

Zirve kapsamında gençler belirledikleri sorunları çözüme kavuşturmak için fikirlerini paylaştı
Zirve kapsamında gençler belirledikleri sorunları çözüme kavuşturmak için fikirlerini paylaştı

5. Enerjideki yeni eğilimler ve insani yardım hareketleri,

Yenilenebilir enerjiye yönelimden, blockchain teknolojisine kadar dönüşüm ve gelişimlerden bahsedildi.

Özellikle doğal afetler gibi acil durumlarda depolanabilir enerji kaynaklarının doğru zamanda, doğru yerde, doğru araçlarla, doğru kişilere ulaşabilmesinin insani ve önleyici yardımlarçısından sürdürülebilirliği vurgulandı.

Gençliğin enerjisi

Gençlik STK’larının gençliğin enerjisini arttırmayayönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ve somut sonuçları anlatıldı. Gençliğin enerjisini emen ve somut projeler ortaya koymalarına mani olan her türlü bağımlılıkla topyekûn mücadele etmenin önemi vurgulandı. Oturum sonucunda; STK’ların bir araya gelişlerinde çalıştay konuları arasına enerji kaynağı üretiminde multidisipliner çalışmaların alınması ve bunun STK’larda görev alan gençlerin kendi uzmanlık alanlarında katkı sağlayabilecekleri şekilde desteklenmesi, gençlerin yeni enerji kaynakları üretebilme noktasında birlikte çalışmaya teşvik edilmesi ve çıkabilecek olası projeler için kaynak sağlanması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu bağlamda Gençlik Kuruluşları Birliği olarak hazırlanacak raporda, dijital dünyanın tehditlerine ve kazanımlarına özel yer verilmesi ve raporun ayrıntılı bir şekilde hazırlanması kararlaştırıldı.

Yeni Medya Teknolojisi ve Gençlik Hareketleri

Yeni medya bağlamında; hızlı iletişim ve etkileşimle kişisel gelişim, bireysel ve grupsal muhalefet aracı: Yeni Aktivistler, kültürel kaynak aracı, bilginin değersizleşmesi, lidersiz toplumsal hareketler ve Türkiye’de sosyal medyanın yükselişi, sivil toplumun yeni varlık alanı ve teknoloji bağımlılığı konuları üzerine görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Çalıştay çıktılarının konu başlıkları dâhilinde tespit edilen sorunların ve çözüm önerilerinin detaylı rapor haline getirilerek sunulması planlanmaktadır

Zirveyi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.