Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır 174 bin 457 lira oldu

Hal
Hal

Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, parasal sınır 174 bin 457,20 lira oldu.

Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır 174 bin 457,20 lira oldu.

Ticaret Bakanlığının "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hal
Hal

Tebliğle, ilgili kanun kapsamındaki parasal sınırların, 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 36,2 oranında artırılarak yeniden belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, 2022 yılı için değeri 174 bin 457,20 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunlu tutuldu. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar ilam hükmünde olacak. Bu kararlar, İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilecek.

174 bin 457,20 lira ve üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararlar, asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilecek.

  • Tebliğ, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.
Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >