Hayvan hakları ile ilgili değişiklikler geliyor: 'Apartman yönetimi yasak koyamayacak'

Hayvan hakları yasasının genişletilmesi ve değişmesiyle birlikte eziyetlerin de bitmesi bekleniyor.
Hayvan hakları yasasının genişletilmesi ve değişmesiyle birlikte eziyetlerin de bitmesi bekleniyor.

Uzun süredir beklenen hayvan hakları yasası yeni yılda Meclis'e gelecek. Yeni düzenleme ile hayvan haklarında bazı değişiklikler yapılacak. Yeni yasada birçok madde yer alıyor. Ancak bunların içerisinde en dikkati çeken ise apartman yöneticilerinin 'evcil hayvan besleyemezsin' kararıyla ilgili oldu. Yeni yasada yer alan maddelere göre apartman yönetimlerince hayvanlara ilişkin getirilen kısıtlama ve yasaklara engel olunacak. Bu yasaklar sayesinde hayvanlara yapılan her türlü eziyetin son bulması amaçlanıyor. Üstelik yukarıda bahsedilen ve apartman yönetimi tarafından konulan 'yasağın' resmi makamlar tarafından herhangi bir hükmü bulunmuyor.

Hayvan Hakları Yasası 2004 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Fakat var olan yasalara uyulmadığı gibi bazı yasalar da suçlulara caydırıcılık konusunda yetersiz bulunuyor. Bunun önüne geçmek adına hayvan haklarıyla ilgili yasaklarda değişiklikler yapılacak ve yeni yılda meclise sunulacak.

Bu değişiklikler ile ilgili olarak Hürriyet Yazarı Fatih Çekirge'ye açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''Hayvan hakları yasası ile ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonumuz raporunu tamamladı. Çok önemli değişiklikler gündeme geldi. STK’lar arasındaki anlaşmazlıklar olduğu için rapor süreci devreye girmişti. Gecikme olmuştu. Şimdi hazır. Önümüzde bütçe görüşmeleri olduğu için ocak ayı itibarıyla yasa Genel Kurul’a gelecek. Yeni yıla bu yasa görüşmeleriyle gireceğiz. İnşallah yasalaşacak'' dedi.

Peki bu değişiklikler neler?

Son yıllarda hayvanlara yapılan eziyetler gittikçe artmaya başladı. Bu durumun önüne geçmek için bazı çalışmalar yapılıyordu. Aslında Hayvan Hakları Kanunları 2004'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Fakat var olan yasalara uyulmadığı gibi bazı yasalar da suçlulara caydırıcılık konusunda yetersiz kalıyor.

Yeni yapılacak olan değişikliklerle birlikte yasaklar ve kurallar daha geniş çaplı olacak. işte o yeni maddeler:

Apartmandaki kısıtlamalar son bulacak: Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak değişiklikle birlikte apartman yönetimlerince hayvanlara ilişkin getirilen yasaklara engel olunacak. Özellikle bu durum çok fazla soruna neden oluyordu.

 • Avrupa Birliği Uyum Yasaları na göre hazırlanan ve 2004 yılında TBMM de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu na göre tüm hayvanların korunma ve barınma hakkı vardır.

 • 199 sayılı Kanunun, Tanımlar bölümü, 3 Maddesinin, 1.Fıkrası'na göre; Ev ve süs hayvanı: İnsan tarafından özellikle evde, işyerlerinde ya da arazisinde özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı ifade eder.

Hayvan beslenmesine karşı çıkan apartman yönetimi ve evcil hayvan sahipleri arasında sorunlar bitmiyordu. Bu yasa ile bunun önüne geçilmesi planlanıyor.

Hayvanlara yapılan eziyet: Bu yasa ile hayvan neslini yok etmeye yönelik her türlü girişim suç kapsamında sayılacak.

Belediyeler bütçe ayıracak: Yeni yasa ile belediyeler hayvanları korumaya yönelik belirli oranda bütçe ayıracak.

Evcil hayvanlarını sokağa atanlar: Üzerine kayıtlı olan ve çevreye sorun yaratan hayvanların önlemini almayan, sahibi olduğu hayvanı sokağa atan kişilere de ceza uygulanacak.

Fayton yerine elektrikli ulaşım aracı: Adalar’da elektrikli ulaşım araçlarının kullanımına geçilecek. Bu sayede atlara yapılan eziyette bitmiş olacak. Hayvan hakları konusunda en fazla şikayet fayton kullanımıyla ilgiliydi. Bu durumun değişmesi adına Adalar'a giden ziyaretçilere fayton kullanmamaları bile söylenmişti.

2004 yılında kabul edilen Hayvan Hakları Yasası

Hayvan hakları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. Ancak 2004 yılında Hayvan Hakları Kanunları kabul edilmişti. Son zamanlarda bu yasaları unutan ve hayvanlara eziyette sınır tanımayan insanlar ortaya çıkmaya başladı.

Oysa 2004 yılı itibariyle kabul edilen yasa da hayvanların haklarına yönelik her türlü bilgi yer alıyor. İşte o maddeler:

 1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.
 2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan , öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, ve korunma hakları vardır.
 3. Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.
 4. Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.
 5. Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.
 6. İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.
 7. Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.
 8. Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.
 9. Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.
 10. Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.
 11. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.
 12. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.
 13. Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.


Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >