İnsanlar üzerinde yapılmış 5 korkunç deney

Tüyler ürperten, sonuçlarına inanamayacağınız deneyler...

Neredeyse tüm tarih boyunca bilim insanları kendi bilimsel araştırmalarına yönelik deneyler gerçekleştirmişlerdir. Düşüncelerini elde edecekleri verilerle pekiştirmek isteyen bu bilim adamları, deneylerini savunmasız insanlar üzerinde yapmaktan çekinmemişlerdir. Bu yazıda da insanlık tarihi boyunca gerçekleşmiş bu deneylerden bahsetmek istedim...
Stanford Hapishane deneyi

                  Stanford hapishane deneyinin amacı hapis yatmanın mahkumlar ve gardiyanlar üzerindeki psikolojik etkisini incelemekti. Deney 1971 yılında Stanford Üniversitesi'nde profesör Philip Zimbardo tarafından gerçekleştirildi. Profesör ve ekibinin amacı hapishanelerdeki bozuk ve şiddete meyilli ortamın mahkum ve gardiyanların kişiliklerinden kaynaklandığına dair hipotezi test etmekti. Katılımcılara 2 haftalık bir hapishane simülasyonu içerisinde olacakları söylendi. 75 gönüllü katılımcı arasından psikolojik olarak stabil ve sağlıklı gözüken 24 erkek seçildi. Katılımcıların çoğunluğu orta sınıftan idi. Katılımcılar 2 haftalık deneye günde 15$ karşılığında katılmayı kabul ettiler. İki gruba ayrıldı denekler, mahkumlar ve gardiyanlar olarak ve otorite etkisi ile gardiyanların mahkumlara şiddet bile gösterdiği oldu. 
 Deneyin sonuçları bilim dünyasında çok tartışıldı. Deneyden elde edilen veriler otoritenin gücü ve zihinsel uyumsuzluk teorisi gibi alanlarda kullanıldı. Deney sonucu insanların bulundukları ortama göre tepkiler verdiğini ve karakterlerini, davranışlarını değiştirdiği savını güçlendirdi.
Stanford Hapishane deneyi Stanford hapishane deneyinin amacı hapis yatmanın mahkumlar ve gardiyanlar üzerindeki psikolojik etkisini incelemekti. Deney 1971 yılında Stanford Üniversitesi'nde profesör Philip Zimbardo tarafından gerçekleştirildi. Profesör ve ekibinin amacı hapishanelerdeki bozuk ve şiddete meyilli ortamın mahkum ve gardiyanların kişiliklerinden kaynaklandığına dair hipotezi test etmekti. Katılımcılara 2 haftalık bir hapishane simülasyonu içerisinde olacakları söylendi. 75 gönüllü katılımcı arasından psikolojik olarak stabil ve sağlıklı gözüken 24 erkek seçildi. Katılımcıların çoğunluğu orta sınıftan idi. Katılımcılar 2 haftalık deneye günde 15$ karşılığında katılmayı kabul ettiler. İki gruba ayrıldı denekler, mahkumlar ve gardiyanlar olarak ve otorite etkisi ile gardiyanların mahkumlara şiddet bile gösterdiği oldu. Deneyin sonuçları bilim dünyasında çok tartışıldı. Deneyden elde edilen veriler otoritenin gücü ve zihinsel uyumsuzluk teorisi gibi alanlarda kullanıldı. Deney sonucu insanların bulundukları ortama göre tepkiler verdiğini ve karakterlerini, davranışlarını değiştirdiği savını güçlendirdi.
Canavar deneyi

                  1939 yılında ABD'nin Iowa eyaletinde 22 yetim çocuk üzerinde kekemelikle ilgili bir deney yapıldı. Deneyi Iowa Üniversitesi'nden Dr. Wendell Johnson yaptı. Wendell, kendi öğrencilerinden birini deneyi yapmakla görevlendirdi ve kendisi de deneyi yakından takip etti. Deneyi yapanlar, düzgün konuşmayla ilgili bir müddet eğitim verdikleri çocukları iki ayrı gruba ayırdılar ve ilk gruba olumlu bir geri bildirim verdiler. Çok düzgün konuştuklarını ve mükemmel bir iş çıkardıklarını söylediler. İkinci gruba ise tamamen negatif ve olumsuz görüşler bildirip çok kötü konuştuklarını ve hepsinin birer kekeme olduğunu ve yaşamları boyunca kekeme kalacaklarını söylediler. Negatif geri bildirim alan gruptaki normal çocukların çoğu hayatları boyunca psikolojik rahatsızlık ve konuşma bozukluğu yaşadı. Bu deneye Canavar deneyi denmesinin sebebi, doktorun yetim çocuklar üzerinde bunu gerçekleştirmiş olmasıydı.
Canavar deneyi 1939 yılında ABD'nin Iowa eyaletinde 22 yetim çocuk üzerinde kekemelikle ilgili bir deney yapıldı. Deneyi Iowa Üniversitesi'nden Dr. Wendell Johnson yaptı. Wendell, kendi öğrencilerinden birini deneyi yapmakla görevlendirdi ve kendisi de deneyi yakından takip etti. Deneyi yapanlar, düzgün konuşmayla ilgili bir müddet eğitim verdikleri çocukları iki ayrı gruba ayırdılar ve ilk gruba olumlu bir geri bildirim verdiler. Çok düzgün konuştuklarını ve mükemmel bir iş çıkardıklarını söylediler. İkinci gruba ise tamamen negatif ve olumsuz görüşler bildirip çok kötü konuştuklarını ve hepsinin birer kekeme olduğunu ve yaşamları boyunca kekeme kalacaklarını söylediler. Negatif geri bildirim alan gruptaki normal çocukların çoğu hayatları boyunca psikolojik rahatsızlık ve konuşma bozukluğu yaşadı. Bu deneye Canavar deneyi denmesinin sebebi, doktorun yetim çocuklar üzerinde bunu gerçekleştirmiş olmasıydı.
CIA Zihin Kontrolü 

                  Bu projenin adı MKUltra projesidir. MKUltra CIA tarafından illegal bir şekilde insanlar üzerinde yapılan deneye verilen isim. Deneyin amacı işkence ve sorguda insanları etkisizleştirip zihinlerini kontrol etmekte kullanmak üzere ilaç ve prosedürler geliştirmekti. Bu deney birçok kez illegal şekilde kullanıldı. CIA'in bu deneylerde en çok kullandığı uyuşturucu maddesi LSD idi. LSD ile Rus ajanların istedikleri şekilde konuşturulup konuşturulamayacağını test etmek istiyorlardı. Bundan dolayı pek çok denek üzerinde LSD ile deney yapıldı. Bu deneklerin çoğu ruhsal hastalıkları olanlar, sokak kadınları, evsizler idi. Bu insanlar herhangi bir dava açamazlardı ve zaten kimse onlara inanmazdı.
CIA Zihin Kontrolü Bu projenin adı MKUltra projesidir. MKUltra CIA tarafından illegal bir şekilde insanlar üzerinde yapılan deneye verilen isim. Deneyin amacı işkence ve sorguda insanları etkisizleştirip zihinlerini kontrol etmekte kullanmak üzere ilaç ve prosedürler geliştirmekti. Bu deney birçok kez illegal şekilde kullanıldı. CIA'in bu deneylerde en çok kullandığı uyuşturucu maddesi LSD idi. LSD ile Rus ajanların istedikleri şekilde konuşturulup konuşturulamayacağını test etmek istiyorlardı. Bundan dolayı pek çok denek üzerinde LSD ile deney yapıldı. Bu deneklerin çoğu ruhsal hastalıkları olanlar, sokak kadınları, evsizler idi. Bu insanlar herhangi bir dava açamazlardı ve zaten kimse onlara inanmazdı.
Kuzey Kore İnsan deneyi

                  Nazi ve Japon askerlerinin Kuzey Kore'de insanlar üzerinde deney yaptıklarına dair birçok belge bulunmuştur. İşkencelerden ve deneyden kaçıp kurtulan kadın esirlerden birinin anlattığı hikaye fazlasıyla korkunç.. İddiasına göre seçilen 50 sağlıklı kadın esir zorla zehirli bitkileri yemek durumunda bırakıldılar. Bitkiyi yiyen 50 kadın yaklaşık 20 dakika sonra ağızlarından ve idrar yollarından kan gelerek öldü. Ayrıca zehirli gaz ve kan testi de yapılmış.
Kuzey Kore İnsan deneyi Nazi ve Japon askerlerinin Kuzey Kore'de insanlar üzerinde deney yaptıklarına dair birçok belge bulunmuştur. İşkencelerden ve deneyden kaçıp kurtulan kadın esirlerden birinin anlattığı hikaye fazlasıyla korkunç.. İddiasına göre seçilen 50 sağlıklı kadın esir zorla zehirli bitkileri yemek durumunda bırakıldılar. Bitkiyi yiyen 50 kadın yaklaşık 20 dakika sonra ağızlarından ve idrar yollarından kan gelerek öldü. Ayrıca zehirli gaz ve kan testi de yapılmış.
Tuskegee Frengi araştırmaları

                  1932 ve 1972 yılları arasında ABD'nin Alabama eyaletinde Tuskegee adı verilen bir kasabada ABD Sağlık Servisi tarafından frengiye deva bulmak için bir klinik kuruldu. Bu klinikte denek olarak siyahiler kullanıldı. Fakat bu insanlar frengi hastalığına tıbbi çözüm bulmak için denek olarak kullanıldıklarının farkında değillerdi. Kendilerine ABD hükümeti tarafından ücretsiz sağlık hizmeti verildiği söylenmişti. 600e yakın çiftçiyi bu şekilde kandırdılar ve ilerleyen zamanlarda penisilin ile durdurulabilecek olan bu deneyi sürdürdüler ta ki ölümle sonuçlanana kadar...
Tuskegee Frengi araştırmaları 1932 ve 1972 yılları arasında ABD'nin Alabama eyaletinde Tuskegee adı verilen bir kasabada ABD Sağlık Servisi tarafından frengiye deva bulmak için bir klinik kuruldu. Bu klinikte denek olarak siyahiler kullanıldı. Fakat bu insanlar frengi hastalığına tıbbi çözüm bulmak için denek olarak kullanıldıklarının farkında değillerdi. Kendilerine ABD hükümeti tarafından ücretsiz sağlık hizmeti verildiği söylenmişti. 600e yakın çiftçiyi bu şekilde kandırdılar ve ilerleyen zamanlarda penisilin ile durdurulabilecek olan bu deneyi sürdürdüler ta ki ölümle sonuçlanana kadar...