Irkçılığın kökeninde yatan sebep ne?

İnsanlık suçu olan ırkçılığın sebebi, beynin olumsuz şeylere verdiği tepkiler olabilir.

Beynin, kişilere olumsuz bilgi sunulduğunda çok daha güçlü tepki verdiği, bunun ırkçılığın kökeninde yatan sebep olabileceği bildirildi.

Sonuçları "Journal of Cognitive Science" dergisinde yayımlanan araştırma ırklar veya dini gruplarla ilgili basmakalıp yargıların toplumda neden bu kadar kolay yayıldığına yeni bir anlayışla yaklaşılabileceğini gösterdi.

Oxford Üniversitesinden Profesör Robin Murphy'nin liderliğindeki nörologlar tarafından yapılan araştırma kişilere bir grup hakkında olumsuz bilgi verildiğinde beyinlerinin buna çok güçlü tepki verdiğini ve mevcut olumsuz görüşleri pekiştirdiğini ortaya koydu.


Araştırma sırasında 22 katılımcıya kurgulanan sosyal gruplar tasvir edildi ve bu grupların davranışları ana hatlarıyla tanıtıldı. Bu sırada beyinde anlamsal bellek, insan ve mekan çağrışımlarıyla ilgilenen ön temporal lobdaki hareketlilik gözlendi.

Sonrasında katılımcılara kurgulanan bu gruplar hakkında daha fazla bilgi içeren kaynaklar okutuldu. Katılımcılar, grubun "iyi" olduğuna karar verdiğinde ön temporal lobdaki hareketliliğin azaldığı öte yandan "kötü" olduğuna kanaat getirildiğinde grupla ilgili olumsuz bilgi işlenirken beynin bu bölgesinin çok güçlü biçimde harekete geçtiği izlendi.

Araştırmanın bulguları beynin olumsuz bilgiyi işlerken çok daha fazla çalıştığını hatta olumsuz görüşü pekiştirmek için çabaladığını ortaya koydu.
Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >