Kleopatra efsanesi yalan çıktı

Sedir Adası
Sedir Adası

Yılda 120 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muğla’nın Gökova Körfezi'ndeki Sedir Adası sahilindeki altın sarısı kumların efsaneye göre Mısır’dan gelmediği, adadaki kumun Mısır’daki kumlardan bin 500 yıl önce oluştuğu ortaya çıktı.

Efsaneye göre Kraliçe Kleopatra ve sevgilisi Romalı komutan Antonius’un Sedir Adası'nda yüzmeleri için sahildeki kumların Mısır’dan gemiler ile getirildiğine inanılıyordu. Dünyada sadece Mısır’da (İskenderiye) ve Sedir Adası’nda olduğu bilinen altın sarısı kumlar, 2009 yılında Avrupa Birliği Projesi 'Gökova İç Körfezi ve Sedir Adası İçin Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi’ projesi kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından incelemeye alındı. Mısır’dan ve Sedir Adası’ndan alınan kumlar laboratuvar ortamında karşılaştırıldı. Kumların jeolojik yapısı ve kumların yaşının karşılaştırılması sonucu Sedir Adası’ndaki kumun Mısır’dan gelmediği, hatta Sedir Adası’ndaki kumun Mısır’daki kumdan bin 500 yıl önce oluştuğu ortaya çıktı.

Kum analizi yapıldı

  • Sedir Adası’nda altın sarısı kumları inceleyen MSKÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlkay Kuşçu, Fizik, Jeoloji ve Maden Mühendisliği bölümünden 5 kişilik bir ekibin Sedir Adası kumu ve Mısır İskenderiye’deki kumu araştırdıklarını belirtti. Sedir Adası’nın kumu ile ilgili rivayetler bulunduğunu söyleyen Kuşçu, “Araştırmalarımızda şöyle bir soru sorduk. Eğer bu kumlar Mısır’dan geldiyse, Mısır’daki İskenderiye plajından geldiği söyleniyor. Biz oradan örnek alırsak İskenderiye plajından, Sedir Adası'ndan da örnek alırsak ve bu ikisini karşılaştırırsak, bu kumların tane boyu, tane şekli, morfolojileri, yüzeylerinin pürüzsüzlüğü, bu kumların etrafını sararak büyüdüğü çekirdeklerin farklılığı veya benzerliği ve yaşlarını eğer karşılaştırabilirsek bunlar aynı yerden gelmiştir ve aynı olmak zorundadır. İskenderiye’den ve Sedir Adası'ndan kum örnekleri aldık. Böyle bir araştırma yaptık” dedi.

“Sedir adası'nda kum varken, İskenderiye’de kum yoktu”

Yapılan tüm araştırmaların sonunda Sedir Adası’nın kumunun Kral Antonius tarafından taşınmadığı sonucuna vardıklarını açıklayan Prof. Dr. Kuşçu, “Bu şu demek; Sedir Adası'nda kumlar oluşurken, İskenderiye’de henüz kum yoktu. Buradaki kumların oluşmasından bin 500 yıl sonra İskenderiye’deki kumlar oluştu. Dolayısı ile yaşları, kimyası ve sarım şekilleri, morfolojileri farklı. Bu iki kum aynı olamaz. Yani bir başka deyişle efsanedeki gibi Antonius bu kumları Kraliçe Kleopatra için 60 gemi ile Mısır’dan buraya taşımış olamaz” dedi.