KPSS 2018 sorusu.. Bakanları Yüce Divan'a kim sevkeder?

KPSS 2018'in soru ve cevapları ortaya çıkmaya başladı. KPSS 2018'de çıkan soruların cevapları sınava giren öğrenciler tarafından aranmaya başlandı. Soruların hepsi belli olmasa da bazı sorular şimdiden internete düştü. İnternete düşen sorulardan birisi olan Bakanları Yüce Divan'a kim sevkeder? cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Bakanları Yüce Divan'a kim sevkeder? cevabı ve diğer detaylar..

Bakanları Yüce Divan'a kim sevkeder? sorusunun cevabı

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında, görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç 1 ay içinde görüşecek ve üye tam sayısının 5'te 3'ünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek.

KPSS 2018'de çıkan Yüce Divan sorusu tüm öğrencilerin cevabını merak ettiği sorular içerisinde bulunuyor.
KPSS 2018'de çıkan Yüce Divan sorusu tüm öğrencilerin cevabını merak ettiği sorular içerisinde bulunuyor.

Soruşturma açılmasına karar verilirse, Meclisteki partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her parti için ayrı ayrı ad çekerek kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak.

Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek.

Bakanları Yüce Divan'a kim sevk edebilir?

Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılacak, dağıtımından itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüşülecek. TBMM, üye tam sayısının 3'te 2'sinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilecek.

Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanacak. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus 3 aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak sonlandırılacak. Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da Yüce Divanda yargılanacak.

Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, göreviyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanacak.

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenecek.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >