Kur korumalı hesaplarla ilgili yeni detay: Birden fazla kez yararlanılabilecek

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatları
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatları

Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esasları hakkında bir açıklama daha yayımladı. Bakanlık, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlarına ilişkin, "Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine açıklamasına göre, katılım bankacılığı da sisteme dahil edildi. İlgili hesaplarda en düşük faiz TCMB politika faizi olarak belirlenirken, en yüksek faiz oranı ise en düşüğün 300 baz puan üzerinde olabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hafta başında uygulamaya konulan Kur Korumalı Mevduata ilişkin 9 maddelik bir uygulama esasları şöyle:

- Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler (Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil is sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır.

- Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları” bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak TL vadeli mevduat ve katılma hesapları şeklinde olacaktır.

- “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları” 21.12.2021 tarihinden itibaren açılabilecektir.

“Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları” 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede olacaktır.

- Bankaların, “

Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esasları hakkında bir açıklama daha yayımladı. Bakanlık, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlarına ilişkin, "Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

”na uygulayacağı asgari faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacaktır. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 bp üstünde belirlenebilecektir. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığınca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır. Bu maddede belirlenen uygulama esası Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacaktır.

Döviz

- Bu hesaplarda esas alınacak vade bası/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11’de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alıs kurları kullanılacaktır.

- Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacaktır.

Vadeden önce hesabın kapatılması halinde;

a. Hesabın kapatıldığı tarih saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen kurun

vade basında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz.

b. Hesabın kapatıldığı tarih saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Aradaki fark banka tarafından Hazineye aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili TL hesabına aktarılır.


Yukarıdaki uygulama esaslarında değişiklik yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >