Memurlara yasak olmayan hediyeler belli oldu

Arşiv
Arşiv

Kamu Görevlileri Etik Kurulu yeni yıl öncesi memurlar için bir hediye genelgesi yayınlayarak hangi hediyelerin alınabileceğini belirledi. Genelgeye göre hediye olarak verilen kitap, dergi, kaset, takvim, piyasa koşullarına göre verilen kamu çalışanları tarafından alınabilecek. Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na dair merak edilenleri derledik.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu milyonlarca memuru ilgilendiren hediye genelgesi yayımladı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan imzasıyla yayımlanan ve bütün kurumlara gönderilen genelgede kamu görevlilerinin tarafsızlığını görevini yapmasını engelleyen hediyeleri kabul etmelerinin uygun olmadığı hatırlatıldı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan

Genelgeye göre, görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla, kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar yasak kapsamı dışına çıkarıldı; ama makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan hediyeler hariç tutuldu. Yani bu tip hediyeler için yasak hala devam ediyor.

Genelgenin tamamını ulaşmak için tıklayınız

Reklam ve el sanatları ürünleri yasak kapsamından çıkarıldı

  • Genelgeyle halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler. Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd, hatıra niteliğindeki hediyeler. Reklam ve el sanatları ürünleri, finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler ile tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan reklam ve el sanatları ürünleri de yasak kapsamından çıkarıldı.

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun görevleri nelerdir?

Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini Yönetmeliklerle belirlemek ve uygulamayı gözetmek, etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirmek, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak, 3628 sayılı Kanuna göre verilen mal bildirimlerini gerektiğinde incelemek, kamu görevlileri için hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemekle görevli ve yetkilidir.

Kurulun üye sayısı ne kadar?

11 kişiden oluşan Kurulun üyeleri, biri Başkan olmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından seçilmekte ve atanmaktadır. Kurul ilk toplantısını 29/9/2004 tarihinde gerçekleştirerek faaliyete geçmiştir.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >