Merkez Bankası'nın kripto para kararı ne anlama geliyor?

Arşiv
Arşiv

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayınlanan ve 30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmeliğine göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak. Peki bu kararla kripto paralar yasaklandı mı? Merkez Bankası'nın kripto para kararı ne anlama geliyor?

Kripto para borsaları kendi çıkardıkları coinler ile lüks otomobil alınabileceğine dair açıklamalar yapmaya başlamıştı. Bunun yanında turizm gibi birçok sektör ödemelerin kripto para ile yapılabileceğini duyurmuştu. Merkez Bankası böylece bu durumlara yasak getirmiş oldu. Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik, 30 Nisan'da yürürlüğe girecek.

"Merkez Bankası kripto paraları gayrimaddi varlık olarak görüyor"

Peki bu karar ne anlama geliyor? Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat Twitter adresinden konuyla ilgili şu özet açıklamayı yaptı:

Merkez Bankası bu yönetmelikle kısaca "Siz istediğiniz kadar 'kripto para' deyin, bunlar para değildir ve ödeme amaçlı kullanamazsınız. Benim gözümde sadece (spekülatif) değer saklama amaçlı gayrimaddi bir varlıktır." demiş ve konuyu kendi açısından kapatmış. Peki konu kapanır mı?

Bu kararla kriptoparaların parasal dönüşümle ilgili DigiliraPAY gibi inovasyonlarına set çekildi ve inovasyon tekeli bankacılık odaklı Fintechlerle sınırlanmış oldu. Bunun olumsuz sonuçlarını uzun vadede daha net göreceğiz.

Alınan karar kriptopara alım-satım platformlarını yasaklamıyor. Aksine kalburüstü olanların regüle edilip buradaki iş modeline bankacılık sisteminin de katılımı sağlanacak kanaatindeyim.

Kripto varlıkların kullanılacağı iş modelleri geliştirilemeyecek

Yönetmelikle, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.

Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık; dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ediyor. Yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.