Patronun fırçaladığı işçi için Yargıtay'dan emsal karar

Arşiv
Arşiv

Patronu tarafından azarlandığı için istifa eden kişiye, Yargıtay'dan iyi haber geldi.

Fazla mesaiye kalmayan işçisini azarlayan patrona Yargıtay'dan kötü haber geldi. İstifa eden işçi, kıdem tazminatını almak için mahkemeye başvurdu ve Yargıtay emsal sayılacak bir karar verdi.


  • Çalıştığı iş yerinde, çocuğunun hasta olduğu gerekçesiyle fazla mesaiye kalmayan işçi, ertesi gün patronun fırçasına maruz kaldı. Mesai arkadaşlarının yanında patronunun bağırıp çağırdığı işçi, istifa dilekçesini imzalayıp iş yerinden ayrıldı. Patronun fırçasına maruz kaldığı için istifa dilekçesini imzaladığını belirten işçi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesi için 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müracaat etti.

Mahkeme, işverenin bağırıp çağırması üzerine sözleşmesini fesheden işçiyi haklı buldu. İşveren kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek mahkeme emsal bir karara imza attı.

  • Kararda, "Davacı iş akdinin haksız feshedildiğini iddia etmiş, davalı işveren ise davacının istifa ederek iş yerinden ayrıldığını savunmuştur. Davacının çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle gece çalışmasında fazla mesaiye kalmadığı, iş yeri yetkilisinin ertesi gün davacının yanına gelerek, davacıya hitaben fazla mesaiye kalmaması nedeniyle bağırıp çağırması üzerine davacının iş yerindeki bilgisayarda yazılan matbu istifa dilekçesinin boş bölümlerini el yazısı ile doldurarak iş yerinden ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda davacının iş yeri yetkililerince bağırılması üzerine, iş akdini feshinin haklı nedene dayandığı anlaşıldığından, davacının kıdem tazminatının kabulü yerindedir. Ancak; iş akdini haklı nedenle de olsa kendisi fesheden işçi ihbar tazminatına hak kazanamayacağından ihbar tazminatı talebinin reddi yerine, kabulü hatalıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.
Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >