Primli kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Aylık maaşları farklılık gösteren çalışanların kıdem tazminatlarının hesaplanma şekli
Aylık maaşları farklılık gösteren çalışanların kıdem tazminatlarının hesaplanma şekli

Yıl içinde değişken maaş alan işçinin, maaşını primle alan çalışanın kıdem tazminatı nasıl hesaplandığı araştırdık.

Kıdem tazminatına hak kazanan işçiye işe başladığı günden iş sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar geçen her bir yıl için işveren tarafından 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Kıdem tazminatına esas alınacak ücret, kural olarak işçinin son ücretidir.

  • İşçinin ücreti sabit değilse, son bir yıl içinde işçiye ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi yoluyla hesaplanacak ücret kıdem tazminatı hesabına esas alınır. (1475 sayılı İş Kanunu madde 14/9)

Öte yandan son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı sürede çalışılan günlere bölünmesi ile bulunan ücrettir. (1475 sayılı İş Kanunu madde 14/10)