Sokağaçıkma yasağı genelgesinin ayrıntıları yayımlandı

İçişleri Bakanlığı.

İçişleri Bakanlığı,30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkmayasağının ayrıntılarını yayımladı. Genelgeye göre ekmeküretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlıişyerleri, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbimaske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri ile kamu veözel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler bu süreçte açıkolacak.

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Haftasonu sokağa çıkma yasağı getirildi

İçişleri Bakanlığı, 10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasakladı.

Sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

Zonguldak'a 15 gün süreyle giriş çıkış yasağı

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda ilgi Genelge ile alınan son tedbirlerden olan, büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili için şehir giriş-çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanması kararlaştırılmıştı.

Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir;

Bu kapsamda;

1- 10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır.

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

 • a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül
 • ruhsatlı işyerleri,
 • b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi
 • malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı
 • işyerleri,
 • c) Kamu ve özel sağlık kurum ve
 • kuruluşları, eczaneler,
 • d) Zorunlu kamu hizmetlerinin
 • sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi,
 • yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı
 • merkezleri vb.)
 • e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet
 • olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından
 • belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
 • f) Doğalgaz, elektrik, petrol
 • sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve
 • işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
 • g) PTT, Kargolar vb dağıtım
 • şirketleri,
 • h) Hayvan barınak, çiftlik ve
 • bakım merkezleri,
 • 3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN
 • VATANDAŞLAR
 • a- Bu genelgenin (2) numaralı
 • başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve
 • Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,
 • b- TBMM çalışanları,
 • c- Kamu düzeni ve güvenliğinin
 • sağlanmasında görevli olanlar,
 • d- Acil çağrı merkezler
 • çalışanları,
 • e- Birinci derece yakınlarının
 • cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
 • f- Elektrik, su, doğalgaz,
 • telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik
 • sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde
 • görevli olanlar,
 • g- Ürün ve/veya malzemelerin
 • naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık
 • kapsamında görevli olanlar,
 • h- Gazete, radyo ve televizyon
 • kuruluşlarında görevli olanlar,
 • i- Yaşlı bakımevi, huzurevi,
 • rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım
 • merkezleri çalışanları,
 • j- PTT, kargo ve su dağıtım
 • şirketi çalışanları,
 • k- Demirçelik ve cam sektörü vb.
 • sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava
 • depoları gibi çalışması zorunlu bulunan
 • l- Bozulma riski bulunan tarım ve
 • hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
 • m- Fırınlarda üretilen ekmeğin
 • dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
 • n- Kızılay koordinesinde kan ve
 • plazma bağışı için randevusu olanlar.


Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >