Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu

Arşiv
Arşiv

AK Parti, 11 maddelik 'sosyal medya' düzenlemesine ilişkin teklifi, bu hafta meclise sunacak. Almanya modelinin örnek alındığı düzenleme ile Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci bulunduracak.

AK Parti grubu, hazırladığı teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Son şekli verilen 11 maddelik 'sosyal medya' düzenlemesinin meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor. MHP'ye de gönderilen teklifin, yarın da muhalefet partilerine iletileceği öğrenildi. Bu hafta meclis başkanlığına sunulacak teklif ile yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmak zorunda olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler ile erişim engelleme veya içerik çıkarılması kararlarının uygulanmasına ilişkin rapor bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere para cezası verilebilecek.

Temsilci bulundurmak zorunlu olacak

Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci bulunduracak. Yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak. Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek ve bu başvurulara belirlenen saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olunacak. Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılara para cezası verilebilecek. Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime rağmen belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.

Türkiye'de ve dünyada internette geçirilen ortalama günlük süre

We are social 2020 raporuna göre Dünya’da internette geçirilen sürenin ortalaması günlük 6 saat 43 dakika, Türkiye'de ise bu süre 7 saat 29 dakikadır. İnternette geçirilen süre yüksek oranda sosyal medyaya yönelik olmaktadır. Dünya’da 3.8 milyar sosyal medya kullanıcısı bulunurken Türkiye’de 55 milyona yakın sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Kullanıcı sayılarının büyüklüğü düşünüldüğünde ekonomik büyüklük üzerine de bazı tahminler yürütülebilir. Bu büyüklük rakamsal olarak ise şöyle ifade edilebilir:

  • - 2020 yılı mart ayında yayınlanan ve 2019 yılını kapsayan "Türkiye'de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları" raporuna göre Türkiye'de dijital medya yatırımlarının büyüklüğü 2019 yılında 2,94 milyar TL’ye ulaşmıştır.
  • - Türkiye, medya yatırımları büyüklüğü bağlamında Dünya’da35. büyük pazar olarakgösterilmektedir.
  • - 2018 yılı ile 2019 yılı karşılaştırıldığında 2019 yılında %19 gibi bir büyüme yaşanırken 2020 yılında yaşanan pandemisürecinin bu oranı daha fazlaartırdığı tahmin edilmektedir.
  • - Türkiye’de nüfusun %65’inden fazlasının sosyal medyayı kullanması, sosyal medyanıntelevizyonu geçtiğinigöstermektedir.
  • - Sosyal medya fenomenleri aracılığı ile pazarlama bütçesi 150milyon TL’ye yaklaşmaktadır.
  • - Sosyal medya aracılığı ile yapılan reklam ve yatırımlar kısa vadede 3.5kat artma potansiyeline sahiptir.