TÜİK 'Veri Kalite Kontrol Kurulu' oluşturuldu

Arşiv
Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'nın Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurul, verilerin yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, Türkiye İstatistik Kurumu Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu. Buna göre, Kurul, TÜİK başkanının görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında, en az üç daire başkanı ve en az bir istatistik müşavirinden oluşacak. Kurul üyelerinin asli görevleri sona erdiğinde, Kurul üyeliği görevleri de kendiliğinden son bulacak. Kurulun üye sayısı 9'dan fazla olmayacak.

Görevi ne?

Kurul, merkez ve taşra teşkilatının istatistik çalışmaları ile resmi istatistik programında yer alan istatistiklerin üretimine yönelik alan çalışmaları ile diğer kayıtlardan başlayıp verilerin yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmak üzere oluşturuldu.

Çalışma grupları oluşturulacak

Kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Başkanlık tarafından geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturulabilecek. Çalışma grupları, kendilerine verilen görevle ilgili bir rapor hazırlayarak Kurul'a sunacak. Kurul kararları, Başkanlık kanalıyla ilgili birime veya kuruma/kuruluşa yazılı bildirilecek.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >