Türkiye'nin Gençleri Araştırması sonuçlandı: Gençler kendini nasıl tanımlıyor?

Arşiv
Arşiv

GZT'nin medya ana sponsorluğunda Türkiye Gençlik Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde başladı. Projelerin ödüllendirileceği zirve, 'Gençlik ve Sosyal Girişimcilik' temasıyla gerçekleşiyor. 8 bin genç ile yüz yüze gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Gençlik Araştırması'nda dikkati çeken detaylar yer alıyor.

GZT’nin medya ana sponsoru olduğu Türkiye Gençlik Zirvesi, Gençlik STK'ları yöneticilerini, araştırmacıları ve gençlik politika yapıcılarını bir araya getirmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenleniyor.

Türkiye'nin Gençleri Araştırması

Genar Araştırma tarafından hazırlanan Türkiye'nin Gençleri Araştırması'nın temel hedefi, genç profilin birçok alanda ortaya koyduğu davranışları, istek ve taleplerini etkili faktör ve bilimsel verilerle ortaya koymak olarak belirlendi.

Zirvede, Türkiye'nin yüzde 25.3'lük kısmını kapsayan 15-30 yaş arası genç nüfusun ne düşündüğünü ortaya koyan araştırma, 8 bin gencin her biriyle yaklaşık 30-35 dakikalık görüşmeler sonrası ortaya konuldu.

*Maddi geliri 300 ile 7000 TL arasında değişen katılımcı grubumuzda gençlere yöneltilen sorular kapsamında herhangi bir yönlendirilmede bulunulmamış, konuşma havasında geçen görüşmeler sırasında kişiler soruları sosyo-ekonomik-psikolojik özellikleri etrafında özgürce yanıtlamışlardır.

Çalışma süresince hiçbir katılımcı görüşü, tepkisi veya ifadesi bakımından eleştirilmemiş, katılımcıların bütününe ve yanıtlara eşit mesafede ve tarafsız yaklaşılmıştır. Böylece çalışmanın objektifliği-tarafsızlığı dikkate alınarak araştırma etiği gözetilmiştir.

8 bin kişiyle görüşüldü

                  
                  Çalışmanın temel amacı, Türkiye genelinde bir gençlik profili çıkartmak olarak tanımlanmıştı. Araştırma kapsamında elde edilen veriler aynı zamanda gençlerin eğitim-iş hayatı ve sosyal yaşamları ile ilgili veriler ve gençlerin yaşadıkları sorunları sunmaktadır. Görüşmeler ortalama 30 – 35 dakika sürmüş, saha uygulamasında kantitatif araştırma yöntemi ve bu yöntemin yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır.Türkiye'de 15-30 yaş arası kişilerin yüzde 49.2'si kadın, yüzde 50.8'i erkek.
8 bin kişiyle görüşüldü Çalışmanın temel amacı, Türkiye genelinde bir gençlik profili çıkartmak olarak tanımlanmıştı. Araştırma kapsamında elde edilen veriler aynı zamanda gençlerin eğitim-iş hayatı ve sosyal yaşamları ile ilgili veriler ve gençlerin yaşadıkları sorunları sunmaktadır. Görüşmeler ortalama 30 – 35 dakika sürmüş, saha uygulamasında kantitatif araştırma yöntemi ve bu yöntemin yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır.Türkiye'de 15-30 yaş arası kişilerin yüzde 49.2'si kadın, yüzde 50.8'i erkek.
Gençler kendini hangi kimlikle tanımlıyor?

                  
                  Gençlerin %39.3’ü hükümetin gençlere yönelik politikalarını başarılı bulduğunu belirtiyor. Katılımcıların %95.8’i Müslüman olduğunu belirtmiştir. Gençler kendi dindarlık düzeylerini 5 puan üzerinden 3.48 olarak belirtmişlerdir. Katılımcıların %15.2’si bir dine inandığını ve ibadetlerinin tümünü yerine getirdiğini belirtmiştir. Gençlerin %31.2’si milliyetçi, %29.6’sı Atatürkçü, %16.8’i muhafazakar, %12.6’sı dindar, %11’i ise demokrat olduğunu belirtmiştir.
Gençler kendini hangi kimlikle tanımlıyor? Gençlerin %39.3’ü hükümetin gençlere yönelik politikalarını başarılı bulduğunu belirtiyor. Katılımcıların %95.8’i Müslüman olduğunu belirtmiştir. Gençler kendi dindarlık düzeylerini 5 puan üzerinden 3.48 olarak belirtmişlerdir. Katılımcıların %15.2’si bir dine inandığını ve ibadetlerinin tümünü yerine getirdiğini belirtmiştir. Gençlerin %31.2’si milliyetçi, %29.6’sı Atatürkçü, %16.8’i muhafazakar, %12.6’sı dindar, %11’i ise demokrat olduğunu belirtmiştir.
Eğitim, Yabancı dil ve İnternet

                  
                  Çalışmaya katılanların %5.7’si bir okul bitirmediğini, %46.7’si ilköğretim, %29.8’i lise, %17.7’si ise üniversite mezunu ve üzeri olduğunu belirtti. Yabancı dil bildiğini söyleyenlerin oranı %44.3. katılımcılar en fazla İngilizce bildiğini açıkladı. Gençlerin %66.8’i herhangi bir bilgiye ulaşmak amacıyla interneti kullandığını, %33,1’i aile büyüklerine başvurduklarını, %30,4’ü ise kitaplara başvurduklarını belirtti.Gençlerin günlük hayatta ilgili duydukları konular arasında ilk sıralarda; ekonomi, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeler ve spor haberleri yer alıyor.
Eğitim, Yabancı dil ve İnternet Çalışmaya katılanların %5.7’si bir okul bitirmediğini, %46.7’si ilköğretim, %29.8’i lise, %17.7’si ise üniversite mezunu ve üzeri olduğunu belirtti. Yabancı dil bildiğini söyleyenlerin oranı %44.3. katılımcılar en fazla İngilizce bildiğini açıkladı. Gençlerin %66.8’i herhangi bir bilgiye ulaşmak amacıyla interneti kullandığını, %33,1’i aile büyüklerine başvurduklarını, %30,4’ü ise kitaplara başvurduklarını belirtti.Gençlerin günlük hayatta ilgili duydukları konular arasında ilk sıralarda; ekonomi, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeler ve spor haberleri yer alıyor.
Gençler büyük şirketlerde çalışmak istiyor

                  
                  15 – 30 yaş grubunda bulunan gençlerin %32.3’ü çalışıyor. 15 – 17 yaş grubunda gençlerin 87.3’ü öğrenci, %5.6’sı çalıştığını, %3’ü çalışmadığını fakat iş aradığını, %2.7’si ise hem okuduğunu hem de çalıştığını, %1.4’ü ise çalışmadığını-iş aradığını söylüyor. Gençlerin %38.2’si gelecekte kendi işinde çalışmayı hayal ederken, %32.5’i kamuda, %16.1’i ise özel sektörde çalışmak istediğini belirtiyor. Gençlerin %5.2’sinin gelecekte çalışmayı hayal ettiği şirketler, Koç, Sabancı ve Aselsan.Bu şirketleri tercih etmelerindeki en önemli faktörler ise imkanlarının iyi olması, maaş seviyelerinin iyi olması ve güçlü bir şirket olması.
Gençler büyük şirketlerde çalışmak istiyor 15 – 30 yaş grubunda bulunan gençlerin %32.3’ü çalışıyor. 15 – 17 yaş grubunda gençlerin 87.3’ü öğrenci, %5.6’sı çalıştığını, %3’ü çalışmadığını fakat iş aradığını, %2.7’si ise hem okuduğunu hem de çalıştığını, %1.4’ü ise çalışmadığını-iş aradığını söylüyor. Gençlerin %38.2’si gelecekte kendi işinde çalışmayı hayal ederken, %32.5’i kamuda, %16.1’i ise özel sektörde çalışmak istediğini belirtiyor. Gençlerin %5.2’sinin gelecekte çalışmayı hayal ettiği şirketler, Koç, Sabancı ve Aselsan.Bu şirketleri tercih etmelerindeki en önemli faktörler ise imkanlarının iyi olması, maaş seviyelerinin iyi olması ve güçlü bir şirket olması.
Gençler mutlu mu?

                  
                  Gençler genel hayatları ile ilgili mutluluk düzeylerini 5 puan üzerinden 3.23 olarak değerlendiriyor. Kadınlar erkeklere oranla biraz daha mutlu iken; yaş ilerledikçe mutluluk seviyesinde düşüş gözlemleniyor. Diğer taraftan aylık gelir seviyesi artıkça mutluluk seviyesi de artıyor. 

 
Mutluluk için gençlere göre en önemli şartlar; para, aile-çocuk ve saygınlık.Gençlerin %84’ü kendini bir topluma veya gruba ait hissediyor. Gençler için en önemli ilk üç değer; vatan sevgisi, aile ve eğitim. Ayrıca gençlerin yaklaşık %80’i sahip olduğu dini, milli ve manevi değerler ile gurur duyduğunu belirtiyor. Gençler kendi itibar seviyeleri için 10 puan üzerinden yaptıkları değerlendirmede ortalama değer 7.06. Gençlerin %17.7’si gelecek 5 yıla karamsar bakıyor. 

 
Gençlerin %43.8’i ailesinin ekonomik durumunun gelecek planları üzerinde en etkili faktör olduğunu belirtirken, Türkiye genelinde 15 – 30 yaş grubu gençlerin yaşam doyum skoru: 6,37 olarak hesaplandı.
Gençler mutlu mu? Gençler genel hayatları ile ilgili mutluluk düzeylerini 5 puan üzerinden 3.23 olarak değerlendiriyor. Kadınlar erkeklere oranla biraz daha mutlu iken; yaş ilerledikçe mutluluk seviyesinde düşüş gözlemleniyor. Diğer taraftan aylık gelir seviyesi artıkça mutluluk seviyesi de artıyor. Mutluluk için gençlere göre en önemli şartlar; para, aile-çocuk ve saygınlık.Gençlerin %84’ü kendini bir topluma veya gruba ait hissediyor. Gençler için en önemli ilk üç değer; vatan sevgisi, aile ve eğitim. Ayrıca gençlerin yaklaşık %80’i sahip olduğu dini, milli ve manevi değerler ile gurur duyduğunu belirtiyor. Gençler kendi itibar seviyeleri için 10 puan üzerinden yaptıkları değerlendirmede ortalama değer 7.06. Gençlerin %17.7’si gelecek 5 yıla karamsar bakıyor. Gençlerin %43.8’i ailesinin ekonomik durumunun gelecek planları üzerinde en etkili faktör olduğunu belirtirken, Türkiye genelinde 15 – 30 yaş grubu gençlerin yaşam doyum skoru: 6,37 olarak hesaplandı.
Gençlere göre Türkiye'nin en önemli sorunları

                  
                  Gençlere göre Türkiye’nin en önemli ilk üç sorunu; 
 
*Ekonomi 
 
*İşsizlik 
 
*Terör 
 
Gençlerin en önemli ilk üç sorunu; *İş sahası eksikliği*Eğitimde yaşanan sorunlar*Madde bağımlılığıGençlerin %31.3’ü sık sık sigara içtiğini, %4.9’u ise sık sık alkol kullandığını belirtiyor. Gençlerin 4.1’i yalnızca bir kez, %1.2’si ara sıra, %1.1’i ise sık sık uyuşturucu kullandığını söylüyor. Madde bağımlılığı gençlerin sorunları arasında üçüncü sırada yer alıyor.
Gençlere göre Türkiye'nin en önemli sorunları Gençlere göre Türkiye’nin en önemli ilk üç sorunu; *Ekonomi *İşsizlik *Terör Gençlerin en önemli ilk üç sorunu; *İş sahası eksikliği*Eğitimde yaşanan sorunlar*Madde bağımlılığıGençlerin %31.3’ü sık sık sigara içtiğini, %4.9’u ise sık sık alkol kullandığını belirtiyor. Gençlerin 4.1’i yalnızca bir kez, %1.2’si ara sıra, %1.1’i ise sık sık uyuşturucu kullandığını söylüyor. Madde bağımlılığı gençlerin sorunları arasında üçüncü sırada yer alıyor.
Gençler boş zamanlarını sosyal aktivitelerle değerlendiriyor 

                  
                  Katılımcıların boş zamanlarını değerlendirmek adına tercih ettikleri aktiviteler ve bu aktivitelerin bireylerde oluşturduğu hissiyat incelendiğinde gençlerin genel olarak arkadaşları ile zaman geçirmeyi, kitap okumayı, spor yapmayı, sinemaya gitmeyi veya aile üyeleri ile beraber etkinliklerde bulunmayı tercih ediyor.
Gençler boş zamanlarını sosyal aktivitelerle değerlendiriyor Katılımcıların boş zamanlarını değerlendirmek adına tercih ettikleri aktiviteler ve bu aktivitelerin bireylerde oluşturduğu hissiyat incelendiğinde gençlerin genel olarak arkadaşları ile zaman geçirmeyi, kitap okumayı, spor yapmayı, sinemaya gitmeyi veya aile üyeleri ile beraber etkinliklerde bulunmayı tercih ediyor.
Gençler yaşadıkları hayattan memnun değil

                  
                  Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen ‘Genel olarak düşündüğünüzde mevcut hayatınızda memnun olduğunuz veya olmadığınız konular nelerdir?’ sorusuna katılımcılar, genel olarak ‘Memnun değilim’ şeklinde cevap verdi.
Gençler yaşadıkları hayattan memnun değil Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen ‘Genel olarak düşündüğünüzde mevcut hayatınızda memnun olduğunuz veya olmadığınız konular nelerdir?’ sorusuna katılımcılar, genel olarak ‘Memnun değilim’ şeklinde cevap verdi.
Memnuniyetsizlik gençleri çıkmaza sürüklüyor

                  
                  Katılımcılara hayattan memnun olmadıkları durumlar karşısındaki hisleri sorulduğunda genel anlamda üzüntü, kaygı, stres, çıkmazda hissetme, sinirlenme gibi yanıtlar alındı. Geçlerin sorunları karşısındaki tutumları irdelendiğinde ise genel olarak sessiz kalma, sabretme, pozitif düşünmeye çalışma cevapları alınıp, mücadele etme gibi yanıtlar azınlıkta kalmıştır. Bu durum gençlerin sosyo –ekonomik yetersizliği, öz saygılarının yeterli oranda gelişmemesi ve kişisel gelişim sürecinin henüz tamamlanmamış olması ile ilişkilendirilmiştir.
Memnuniyetsizlik gençleri çıkmaza sürüklüyor Katılımcılara hayattan memnun olmadıkları durumlar karşısındaki hisleri sorulduğunda genel anlamda üzüntü, kaygı, stres, çıkmazda hissetme, sinirlenme gibi yanıtlar alındı. Geçlerin sorunları karşısındaki tutumları irdelendiğinde ise genel olarak sessiz kalma, sabretme, pozitif düşünmeye çalışma cevapları alınıp, mücadele etme gibi yanıtlar azınlıkta kalmıştır. Bu durum gençlerin sosyo –ekonomik yetersizliği, öz saygılarının yeterli oranda gelişmemesi ve kişisel gelişim sürecinin henüz tamamlanmamış olması ile ilişkilendirilmiştir.
Gelecekleri konusunda endişeliler

                  
                  Anket verilerini yorumlayanlar, günümüz gençliğinin geleceğine yönelik tutumlarını psikolojik, ekonomik, kültürel, dini ve siyasi açıdan değerlendirmiş ve değerlendirmelerin çoğunda gelecek hakkında olumsuz düşünceler dile getirdikleri görülmüştür.
Gelecekleri konusunda endişeliler Anket verilerini yorumlayanlar, günümüz gençliğinin geleceğine yönelik tutumlarını psikolojik, ekonomik, kültürel, dini ve siyasi açıdan değerlendirmiş ve değerlendirmelerin çoğunda gelecek hakkında olumsuz düşünceler dile getirdikleri görülmüştür.
Suriyeli komşu istemiyorlar: %69.3 istemem - %20.2 isterim

                  
                  Aşağıdaki insanlardan hangilerinin komşunuz olmasını istemezdiniz? Sorusunun yöneltildiği gençlerin yüzde 89’u uyuşturucu madde kullanan bir komşu istemiyor. Suriyeli göçmen komşu istemeyen genç oranı ise yüzde 69.3, isterim diyen yüzde 20.2 olarak belirlendi.
Suriyeli komşu istemiyorlar: %69.3 istemem - %20.2 isterim Aşağıdaki insanlardan hangilerinin komşunuz olmasını istemezdiniz? Sorusunun yöneltildiği gençlerin yüzde 89’u uyuşturucu madde kullanan bir komşu istemiyor. Suriyeli göçmen komşu istemeyen genç oranı ise yüzde 69.3, isterim diyen yüzde 20.2 olarak belirlendi.
Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >