Türkiye'nin Teknoloji üsleri Teknokentler ve yaptıkları çalışmalar

Hacettepe teknokent
Hacettepe teknokent

Teknoloji girişimciliği artırmak ve üniversite - sanayi işbirliğini güçlendirmek için kurulan Teknokentler, birçok alanda faaliyet göstererek ülkeye maddi manevi destek sağlıyor.

Teknokentler, üniversitelerdeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlayan yapılar olarak hizmet veriyor. Teknolojik gelişmeyi artıran teknokentler günümüzde 45 bine yakın personel istihdamı sağlıyor.

Türkiye’deki, teknokentlerde toplam 4369 firma kendine yer bulurken Yerli / Yabancı ortaklı şirket sayısı ise 446 olarak biliniyor. Toplam 2.8 milyar dolarlık ihracat yapan teknokentler 47.9 milyar TL’lik satış yaptı.

Teknokentlerin sağladığı avantajlar

  • -Elde edilen kazanç kurumlar vergisinden muaf
  • -Araştırmacı / Ar – Ge personelinin ücretleri vergiden muaf
  • -Üretilen hizmet ve uygulamalar KDV’den muaf

İstihdam edilen personel

Ar – Ge: 35946

Destek: 2572

Diğer: 5345

Yüzdelerine göre firmaların faaliyet alanları

Teknokentlerde faaliyet gösteren firmaların önemli bir çoğunluğunu yazılım firmaları oluşturuyor. Yazılımın açık ara önde olduğu listede en az faaliyet alanı ise savunma sanayi ve kimya olarak karşımıza çıkıyor. Elektronik, Kimya ve Medikal alanlarında da yapılan çalışmalar

Sayılarla çalışmalar

Patent Tescil Sayısı: 908

Faydalı Model Tescil Sayısı: 512

Endüstriyel Tasarım Tescil Sayısı: 78

Yazılım Telif Sayısı: 84