Üniversitelerde 'paradigma' değişiyor: 6. sivil strateji sempozyumu gerçekleştirildi

​6.Sivil Strateji Sempozyum
​6.Sivil Strateji Sempozyum

6.Sivil Strateji Sempozyumu; Marmara Üniversitesi, Sivil Toplum Merkez Üssü (STMÜ) , Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araşrma ve Uygulama Merkezi (KEYEM) , Ekonomik ve Kültürel İş Birliği Platformu (EKİP), Sivil Strateji Derneği paydaşlığında 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi, Sivil Toplum Merkez Üssü (STMÜ) , Kent Sorunları ve Yerel Yönemler Araşrma ve Uygulama Merkezi (KEYEM) , Ekonomik ve Kültürel İş Birliği Platformu (EKİP) , Sivil Strateji Derneği paydaşlığında İstanbul’da gerçekleştirilen 6.Sivil Strateji Sempozyumu; sivil toplum, yöneşim, stratejik yönetim ve kamu yönetimi alanında araştırmacıları, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri, özel sektör temsilcilerini ve kamu yönetiminden bürokratları bir araya getirdi.

“İş Birliğine Odaklan, Değişimi Başlat” moosu ile 6.Sivil Strateji Sempozyumu saat 10:00’da Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Demirkaya ve Sivil Toplum Merkez Üssü Temsil Heyet Üyesi Ömer Faruk Terzi’nin yaptığı açılış konuşması ile başladı.

STMÜ Temsil Heyet Üyesi Ömer Faruk Terzi konuşmasında, “Birbirimize destek olarak çok iyi işler yapabiliriz. Bu bizim geçmişimizde kökümüzde var. Devlet bizim ülke bizim vatan bizim bunun için birlikte daha iyisini yapabiliriz.Bu süreçte Akademik akıldan mutlaka isfade edilmesi gerekir. STMÜ ile akademi ve sivil toplumu bir paydada buluşturarak işbirliğinden doğacak güçten hep birlikte isfade edebileceğimiz bir zemin oluşturmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Sektörler Arası Sivil Toplum ve Sektörler Arası İş Birliği Stratejileri” konulu ilk panel, STMÜ Temsil Heyet Üyesi Ömer Faruk Terzi, Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürü Ahmet Türköz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Dr. Öğr. Üyesi. Roza Süleymanoğlu Dinçer, Yazar-Yönetmen Okan Özbay ve Girişimci İş Adamları Vakıf Başkanı- NEGMAR Denizcilik Yönem Kurulu Başkanı Mehmet Koç’un katılımları ile gerçekleştirildi.

İlk panelde Sivil Toplum Kuruluşları ile Özel Sektör ve Kamu Arasındaki İş Birliğine Bakış, İş İşleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü'nün Sivil Topluma Bakışı, Belediyeler ve Sivil Toplum, Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamu İş Birliğinin Sivil Toplumun Geleceği Açısından Değerlendirilmesi, Dijital Uyum Kapsamında Sivil Toplumun İhtiyaçları ve Girişimciliğin İkinci Adımı konuları değerlendirildi.

8 Aralık tarihinde başlayan 6.Sivil Strateji Sempozyumu’nun ilk gününde 5 oturum gerçekleştirildi. Toplamda 21 oturum ve 111 konuşmacının katkılarıyla Göztepe Yerleşkesinde gerçekleşen sempozyum 9 Aralık’ta tamamlanacaklar. Sempozyuma çok sayıda özel sektör ve kamu sektöründen iş insanları, STK mensupları, akademisyenler ve öğrenciler büyük ilgi ile katılım sağladı.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >