Uzlaştırmacı belgesi nasıl alınır?

Arşiv
Arşiv

Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin olabildiği uzlaştırmacılığa talep son zamanlarda bir hayli fazlalaştı. ‘Kimler uzlaştırmacı olabilir?’, ‘Uzlaştırmacı olabilmek için eğitim zorunlu mudur?’, ‘Uzlaştırmacı eğitimi izni verilen eğitim kuruluşları neler?’, sorularını cevaplandırdık.

Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten uzlaştırma uzmanlığı yoğun talep görmektedir. Resmi uzlaştırmacılar sorunları mahkemeye götürmeksizin çözerek yargının bir nevi nefes almasını sağlıyorlar.

Ceza Muhakemesi Hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaşma, mağdur ve failin, özgür iradeleriyle kabul etmeleri hâlinde, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne etkin olarak katıldıkları bir süreçtir.

Uzlaşmanın amacı, suçlu konumundakilerin kendi işledikleri suçun sonuçlarını görerek anlamaları ve suçun mağduru ile suçu işleyen kişi arasında iletişimin sağlanabilmesidir.
Uzlaşmanın amacı, suçlu konumundakilerin kendi işledikleri suçun sonuçlarını görerek anlamaları ve suçun mağduru ile suçu işleyen kişi arasında iletişimin sağlanabilmesidir.

Uzlaştırmacı sisteminde; eğitimli uzlaştırmacılar aracılığı ile her iki tarafın da anlaşmaya varması sağlanarak adalet sisteminin işbirliğine dayalı çözüm üretmesi söz konusudur.

Uzlaşmada, hem mağdurun zararının giderilmesi hem de suçu işleyenin topluma entegrasyonu söz konusudur. Katılım her iki tarafın da gönüllülük esasına dayalıdır ve uzlaştırma sürecinde gizlilik ilkesi esastır.
Uzlaşmada, hem mağdurun zararının giderilmesi hem de suçu işleyenin topluma entegrasyonu söz konusudur. Katılım her iki tarafın da gönüllülük esasına dayalıdır ve uzlaştırma sürecinde gizlilik ilkesi esastır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan sisteme destek vermeye çağrı

Kimler uzlaştırmacı olabilir?

Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olanlar, hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az 4 (dört) yıllık yüksek öğrenim yapanlar uzlaştırmacı olabilirler.

  • Üniversitelerin; Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi mezunlarından müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabileceklerdir: Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku(Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Ceza Muhakemesi Hukuku, Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku.

Uzlaştırmacı olmak için eğitim zorunlu mudur?

Evet uzlaştırmacı olabilmek için bir eğitim programına katılmak zorunludur ve en az 36 saat saat teorik 12 saat uygulamalı eğitim verilmelidir.

Derslere katılım zorunludur. Derslerin 1/12 devam etmeyenlerin eğitim ile ilişkileri kesilir?

Uzlaştırmacı eğitimlerini hangi kurumlar vermektedir?

Uzlaştırmacı eğitimi; üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilir.

Eğitime kimler katılabilir?

Hukuk Fakültesi,

Siyasal Bilgiler Fakültesi,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

İşletme Fakültesi,

İktisat Fakültesi,

Yukarıdaki fakültelerden (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin) mezun olup aşağıdaki hukuk derslerinden en az ikisini almış olanlar;

Anayasa Hukuku

Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

Ceza Hukuku (Özel Hükümler)

Ceza Muhakemesi Hukuku

Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk

Ticaret Hukuku

İş Hukuku/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Borçlar Hukuku

Eğitim Süresi: 48 saat (36 saat teorik + 12 saat uygulama) + Ücretsiz Online Eğitim

Uzlaştırmacı Eğitiminin sonunda, eğitimlerini başarı ile tamamlayan uzlaştırmacı adaylarına eğitimi tamamladıklarına dair katılım belgesi verilir.

Eğitimin içeriği nedir?

Uzlaştırma Bölümü;

Onarıcı Adalet Anlayışı

Mağdur-Fail Uzlaştırması

Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usulü

Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli, Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları

Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar

Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi

Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer alan Belgelerin Verilmesi

Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar

Uzlaştırma Süresi ve Zamanaşımına Etkisi

Mağdurun Zararının Giderimi

Uzlaştırma Müzakereleri

Uzlaştırmanın Sonucu

Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler

Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi

Uygulama Eğitimi

İletişim Bölümü;

İletişim Kavramı

İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci

İletişim Ortamı ve Uzlaştırma

İletişim Modeli

Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama

Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerileri, Savunucu ve Açık İletişim

Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi

Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim

Müzakere Teknikleri Bölümü;

Müzakerenin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri

Uzlaştırmacının Kişisel Müzakereciilik Farkındalıklarının Değerlendirilmesi

Müzakerenin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri

Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyini Tespiti

Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması

Müzakere Dinamiklerinin Analizi

Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılan Taktikler

Müzakere Etiği

Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama Eğitimi

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >