Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi: Borçlara 18 taksit

Arşiv
Arşiv

Prim borçları, idari para cezaları, damga vergisi, özel işlem vergisi ve bunlara bağlı gecikme cezalarını yapılandırmayı 18 aya kadar ödeyebilmeyi öngören maddeler TBMM'de kabul edildi.

İstihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin içinde yer alan ve kamuoyunda “vergi affı” olarak adlandırılan borç yapılandırmasında taksitlerin atlanmaması, yapılandırmanın bozulmaması açısından çok önemli.

İlk iki taksite dikkat

Yapılandırmada taksitlerin 2 ayda bir olması, borcun 6, 9, 12 ve 18’e bölünmesi konularının dışında taksit atlama hakları ve zamanları da bir önceki yapılandırmalarla aynı olacak. İlk iki taksitin kesinlikle süresinde ödenmesi gerekiyor.

Taksitlendirme takvimini takip etmek gerekiyor

Ensonhaber'in haberine göre; Tebliğdeki açıklamalar ve süreler de dikkate alınmalı. Borçluların yapılandırma için başvuru ve taksitlendirme takvimi sıkı takip edilmeli.

Taksit tarihleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31 Ocak 2021, SGK’ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ise 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenmeli.

Yapılandırma kapsamındaki borçlar

İşte, torba kanun tamamen kabul edildiğinde borç yapılandırılması yapılabilecek tüm kurumlar:

 • Gelir vergisi,
 • Kurumlar vergisi,
 • Katma Değer Vergisi (KDV),
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV),
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) pirimi,
 • Genel Sağlık Sigortası (GSS)
 • Tüm idari para cezaları,
 • Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) borçları,
 • Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları,
 • Trafik para cezaları,
 • Seçim para cezaları,
 • Nüfus para cezaları,
 • Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları,
 • Kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları,
 • Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,
 • Ecrimisiller,
 • Haksız alınan destekleme ödemeleri,
 • Kaynak kullanımı destekleme fonu,
 • Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı,
 • Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları,
 • Madenlerden alınan devlet hakkı,
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar,
 • SGK idari cezaları,
 • İl özel idarelerine olan borçlar,
 • Emlak vergisi,
 • Çevre temizlik vergisi,
 • İlan ve reklam vergisi,
 • Diğer vergi ve harçlar,
 • Su, atık su, katı atık ücretleri,
 • Yol katılım payları,
 • Muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları
 • TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelik aidatları,
 • KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar aidat alacakları,
 • İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,
 • Kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları,
 • Türk Standardları Enstitüsü (TSE) hizmet bedeli alacakları
 • Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacaklar,
 • Teklifle büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne olan borçlar,
 • Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylülerin borçları,
 • İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları,
 • İsteğe bağlı sigorta primi,
 • Topluluk sigortası primi,
 • SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payları,
 • 31 Ağustos 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi alacakları.

Ertelenen primler

Koronavirüs salgını süresince işverenlerin 2020 yılı Mart Nisan Mayıs ayları primleri ertelenmişti. Yapılandırma ağustos ayı öncesindeki prim borçlarını kapsıyor. Böylelikle ertelenen primlerin ertelendikleri dönem içerisinde ödenmesi gerekecek.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >