Yargıtay'dan hafta tatiliyle ilgili emsal karar

Arşiv
Arşiv

Özel sektör çalışanlarının haftalık izniyle alakalı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden emsal nitelikte bir karar geldi. Mahkeme, hafta tatili izninin pazar günü dışında da kullandırılmasının mümkün olduğuna vurgu yaptı.

Bir restoranda çalışan aşçı, İş Mahkemesi'ne başvurarak iş akdinin davalı işveren tarafından haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi, yıllık izin ücreti alacağını talep etti.

Davalı işveren sahibi iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Davacı işçinin hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususunun taraflar arasında uyuşmazlık konusu olduğu vurgulandı.

Yargıtay, hafta tatilinin pazar günü dışında da kullanılabileceğine dikkati çekti
Yargıtay, hafta tatilinin pazar günü dışında da kullanılabileceğine dikkati çekti

"Hafta tatili pazar günü dışında da kullanılabilir"

4857 sayılı İş Kanunu'nunda işçinin haftalık izninin hüküm altına alındığına dikkat çekilen Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi;

  • "Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine göre, hafta tatili Pazar günüdür. Bu genel kural mutlak nitelikte olmayıp, hafta tatili izninin Pazar günü dışında da kullandırılması mümkündür. Hafta tatili gününde çalıştığını iddia eden işçi, norm kuramı uyarınca bu iddiasını ispatla yükümlüdür.