Yaş çay için fark ödemesi desteği kilogram başına 13 kuruş oldu

Çay
Çay

Bakanlık tarafından hazırlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2021 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteğini kilogram başına 13 kuruş olarak belirledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2021 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yaş çay
Yaş çay

Tebliğle 2021 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre ödemeler, yaş çay ürünü desteklemesinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2021 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2021 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere gerçekleştirilecek.

Ruhsatlı üreticilere 2021 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği kilogram başına 13 kuruş olarak belirlendi. 2021 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteği, ÇAYKUR ve Bakanlık tarafından yürütülecek.

Ticaret borsalarına tescil ettirilmeyen miktarlar ile müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlenmeden satın alınan yaş çaylar için fark ödemesi desteği ödemesi yapılmayacak.

Çay
Çay

Fark ödemesi desteği, Ziraat Bankası tarafından, Bakanlığın ilgili kuruluşu olan ÇAYKUR aracılığıyla üreticilere ödenecek.

Yaş çay ürünü fark ödemesi desteğinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olacak. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ziraat odaları ve ticaret borsalarının hizmetlerinden yararlanılacak.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >