Yazısı olan dünyanın en eski 7 dili

Arşiv
Arşiv

Tarih öncesi çağlardan başlayıp günümüze kadar olan süreçte en büyük katkıya sahip olan yazının tarihsel süreci ve yazısı olan dünyanın en eski 7 dili.

Yazı şu an günümüzde her türlü etkileşimin başlıca kaynağıdır. İnsanlar arası ilişkilerde, uluslararası ilişkilerde, gündem hakkında edindiğimiz bilgilerde açıkçası yaşadığımız her alanda yazı ile yüz yüzeyiz. Ateşin ve gündelik eşyaların icadından hemen sonra bulunan yazı günümüze kadar gelişerek ve değişerek ulaşmıştır. İlk başlarda mağara duvarlarına yapılan resimlerle kendini ifade eden insanlar sonraları ceylan derilerine, taş bloklarına kazıdıkları sembollerle yazının gelişimi devam etmiştir.
Resimli duvar yazılarından sonra ortaya çıkan hiyeroglifler sıralı şekillerde sergilenmiş ve bir dili ortaya çıkarmıştır. Hiyerogliflerden sonrasında ortaya çıkan dillerde ise artık resimlerle değil farklı semboller ile ifade etmeye başlamıştır insanlar kendilerini. İşte biz de sizin için yazının ve dillerin gelişimini tarihsel bir süreç içerisinde derledik.

Aramice – MÖ 9. Yüzyıl

                  
                  Pers İmparatorluğu tarafından kullanılmıştır. Ayrıca Asur İmparatorluğunun resmi dili olarak da bilinmektedir. Aynı zamanda Hz. İsa'nın ana dili olarak bilinmektedir. İslamiyet ile yerini Arapça 'ya bırakmıştır.
Aramice – MÖ 9. Yüzyıl Pers İmparatorluğu tarafından kullanılmıştır. Ayrıca Asur İmparatorluğunun resmi dili olarak da bilinmektedir. Aynı zamanda Hz. İsa'nın ana dili olarak bilinmektedir. İslamiyet ile yerini Arapça 'ya bırakmıştır.
İbranice – MÖ 10. Yüzyıl

                  
                  Sami Dil ailesine mensup bu dil İsrail'de kullanılmaya başlanmıştır. Çoğunlukla kutsal kitabelerin yazılmasında kullanılmıştır. Günümüzde 9 milyon insan tarafından kullanılmaktadır ve Osmanlıca gibi sağdan dola doğru okunmaktadır.
İbranice – MÖ 10. Yüzyıl Sami Dil ailesine mensup bu dil İsrail'de kullanılmaya başlanmıştır. Çoğunlukla kutsal kitabelerin yazılmasında kullanılmıştır. Günümüzde 9 milyon insan tarafından kullanılmaktadır ve Osmanlıca gibi sağdan dola doğru okunmaktadır.
Eski Çin Dili – MÖ 12. Yüzyıl

                  
                  Tek heceli kelimelerden oluşmaktadır. Zhou Hanedanlığı dönemde bu dil oldukça gelişmiştir. Gramer olarak Klasik Çin dili ile oldukça benzer özellikler taşısa da bazı eksiklikleri mevcuttur. Buna rağmen hece sonlarında ünsüz kümelerine sahiptir.
Eski Çin Dili – MÖ 12. Yüzyıl Tek heceli kelimelerden oluşmaktadır. Zhou Hanedanlığı dönemde bu dil oldukça gelişmiştir. Gramer olarak Klasik Çin dili ile oldukça benzer özellikler taşısa da bazı eksiklikleri mevcuttur. Buna rağmen hece sonlarında ünsüz kümelerine sahiptir.
Antik Yunan Dili – MÖ 15. Yüzyıl

                  
                  Antik Yunan Dili bünyesinde Attika ve İonia gibi birçok lehçeyi barındırmaktadır. Attika Lehçesinin önemi ise Yunan İmparatorluğunun resmi dili olarak kullanılmasıdır. Odysseia ve İlyada gibi edebi eserler bu dil ile yazılmıştır. Modern Yunan Dili ile etkisini kaybetmiştir.
Antik Yunan Dili – MÖ 15. Yüzyıl Antik Yunan Dili bünyesinde Attika ve İonia gibi birçok lehçeyi barındırmaktadır. Attika Lehçesinin önemi ise Yunan İmparatorluğunun resmi dili olarak kullanılmasıdır. Odysseia ve İlyada gibi edebi eserler bu dil ile yazılmıştır. Modern Yunan Dili ile etkisini kaybetmiştir.
Fenike Dili – MÖ 17. Yüzyıl

                  
                  İbranice ile benzer özellikler taşımaktadır Fenikece. Akdeniz'in belirli bölgelerinde ve Kenan Diyarı olarak bilinen İsrail, Lübnan ve Filistin gibi bölgelerde kullanılmıştır. Buradan Avrupa'ya ulaşan dil aynı zamanda Antik Yunan alfabesinin de temel aldığı dillerden birisidir.
Fenike Dili – MÖ 17. Yüzyıl İbranice ile benzer özellikler taşımaktadır Fenikece. Akdeniz'in belirli bölgelerinde ve Kenan Diyarı olarak bilinen İsrail, Lübnan ve Filistin gibi bölgelerde kullanılmıştır. Buradan Avrupa'ya ulaşan dil aynı zamanda Antik Yunan alfabesinin de temel aldığı dillerden birisidir.
Sümer Dili – MÖ 30. Yüzyıl

                  
                  Güney Mezopotamya civarında kullanılan Sümerce kama şeklindeki çizgilerden oluşmuş bir dildir. Tarihin ilk yazılı dili olarak bilinmektedir. Sebebi ise ünsüz harf ve hece sistemine sahip olmasıdır. Mezopotamya'nın kutsal dili olarak anılmaktadır.
Sümer Dili – MÖ 30. Yüzyıl Güney Mezopotamya civarında kullanılan Sümerce kama şeklindeki çizgilerden oluşmuş bir dildir. Tarihin ilk yazılı dili olarak bilinmektedir. Sebebi ise ünsüz harf ve hece sistemine sahip olmasıdır. Mezopotamya'nın kutsal dili olarak anılmaktadır.
Hiyeroglif - MÖ 33. Yüzyıl

                  
                  Milattan önce 3300 yıllarında ortaya çıktığı düşünülmektedir. Antik Mısır ve çevresinde kullanılan bu dilin temelinde tapınak duvarlarına önemli olayları aktarmak amacı vardır. Belirli sembollerden oluşan 24 tane işareti içeren bir dildir. Rosetta Taşının keşfinden sonra hiyeroglifler hakkında daha detaylı incelemeler başlatılmıştır.
Hiyeroglif - MÖ 33. Yüzyıl Milattan önce 3300 yıllarında ortaya çıktığı düşünülmektedir. Antik Mısır ve çevresinde kullanılan bu dilin temelinde tapınak duvarlarına önemli olayları aktarmak amacı vardır. Belirli sembollerden oluşan 24 tane işareti içeren bir dildir. Rosetta Taşının keşfinden sonra hiyeroglifler hakkında daha detaylı incelemeler başlatılmıştır.
Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >