Yeni ekonomik modelin hedefi ne?

Ekonomi
Ekonomi

Üretim ve ihracata dayalı yeni ekonomik modelde 4 ana hedef belirleyebiliriz. Bu modelde lokomotif özel sektör olacak ve yüksek teknolojik ürünlerin üretimi ile ihracatı özendirilecek.

Üretim ve ihracata dayalı yeni ekonomik modelde 4 ana hedef belirlendi:

İlk hedef cari açık sorununu kalıcı olarak çözmek. İkincisi orta gelir tuzağını aşmak. Diğer hedefler ise sürdürülebilir yüksek büyüme yoluna girmek ve iş gücü piyasasındaki yapısal problemleri çözmek. Bu modelde lokomotif özel sektör olacak ve yüksek teknolojik ürünlerin üretimi ile ihracatı özendirilecek.

Ekonomi modeli
Ekonomi modeli

Yeni ekonomi modelinde, dört nihai hedef belirlendi. İlk hedef, cari açık sorununu kalıcı çözmek olarak belirlendi. Türkiye ekonomisinde, üretimin ithalata olan bağımlılığı nedeniyle geçmiş yıllarda büyümenin yüksek olduğu dönemlerde cari açık önemli ölçüde artarken, ekonomin daraldığı kriz yıllarında veya düşük büyümeli dönemlerde cari fazla verildi. Ancak yeni modelle birlikte, geçmiş dönemin aksine yüksek büyüme ve cari fazlanın birlikte sağlanması amaçlanıyor.

Modelin ikinci önemli hedefi ise orta gelir tuzağını aşmak. Türkiye'ye özgü söz konusu modelin orta gelir tuzağının aşılması için doğru bir model olduğu değerlendiriliyor.

Modeldeki diğer nihai hedefler ise sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına girmek ve işgücü piyasasındaki yapısal problemleri çözmek. Tüm bu hedeflerle birlikte küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmak amaçlanıyor.

Özel sektör öncelik

Türkiye ekonomi modelinin lokomotifi özel sektör olacak. Bu kapsamda, inovatif, katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin üretimi ve ihracatı özendirilecek. Sektörler bazında selektif ve performans bazlı bir teşvik politikasının uygulaması yaygınlaştırılacak. Özellikle performansa dayalı Ag-Ge faaliyetleri desteklenecek.

Yabancı yatırımcılara destek önemseniyor

Selektif kredi politikası ile kredilerin yeni yatırımlara gitmesi sağlanacak. Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımlar için önemli bir üretim üssü haline gelmesi amacı çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlar desteklenecek. Küresel iklim değişikliğinin etkileri dikkate alınarak yenilikçi tarımsal projeler desteklenecek.


Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >