Yeni KHK yayımlandı! Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuluyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temeli atılmıştı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temeli atılmıştı.

OHAL kapsamında yayınlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) oluşturulduğu bildirildi.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. Bu kapsamda 702 numaralı KHK ile Nükleer Denetleme Kurumu (NDK) oluşturulduğu açıklandı.

Üyeleri Cumhurbaşkanı atayacak

  • Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile Nükleer Denetleme Kurumu’na nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisi verildiği belirtildi. KHK kapsamında NDK; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olacak. Kurul ve başkanlıktan oluşan NDK’nın kurulu beş üyeden oluşacak ve üyeleri Cumhurbaşkanınca atanacak.

Kurul üyeleri KHK’nın yürürlüğe girdiği cumhurbaşkanının yemin tarihinden itibaren iki ay içinde atanacak, ilk toplantısını atamanın ardından iki hafta içinde yapacak.

KHK'nın amaç ve kapsam maddesindeki ifadeler şöyle;

Bu KHK'nın amacı, barışçıl kullanım ilkesi esas alınarak nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik uygulanması gereken temel ilke ve esaslar ile tarafların sorumluluklarını ve bu faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumu'nun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile personelinin özlük haklarına ilişkin esasları belirlemektir.

Bugünün gazete manşetleri için tıklayın >