Balfour: Filistin'in sömürgeleştirilmesine giden yolda 105 yıllık gizli İngiliz anlaşması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lord Rothschild'e gönderilen 'Balfour Deklarasyonu' olarak bilinen mektup. 20. Yüzyıl tarihli. (Fotoğraf: Evrensel Tarih Arşivi)
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lord Rothschild'e gönderilen 'Balfour Deklarasyonu' olarak bilinen mektup. 20. Yüzyıl tarihli. (Fotoğraf: Evrensel Tarih Arşivi)

Britanya, İsrail kolonizasyonunu ve soykırımını kolaylaştırmak, devleti silahlandırmaya ve hatta Birleşik Krallık'taki Filistin dayanışmasını bastırmakla bir asırdan fazla bir süredir Filistinlilere uygulanan baskının suç ortağı konumunda.

105 yıl önce o zamanki Muhafazakâr İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Arthur Balfour, bugün Balfour Deklarasyonu olarak bilinen kısa ama ölümcül bir belge yayınladı. Bu, Filistin'de halen devam etmekte olan barbar Siyonist kolonizasyonunu ve soykırımını ateşledi.

  • Balfour Deklarasyonu, "Filistin'de Yahudi halkı için ulusal bir yurt kurulması" çağrısında bulunuyordu. Oysa İngilizlerin, Filistin halkının ve toprağının kaderini belirlemek için hiçbir hakkı veya yetkisi bulunmuyordu.

“Balfour Deklarasyonu” yayınlanalı 105 yıl oldu. Bir İngiliz dışişleri bakanının 67 kelimesi, 3000 yıllık bir Yahudi ulusunu anavatanları olduğunu iddia ettikleri yere dönmeye teşvik etmişti.

Filistinliler, 2021'de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İngiltere'nin Balfour Deklarasyonu'nun 104. yıldönümünü anmak için bir duvar resminin yanından geçiyorlar. [GETTY]
Filistinliler, 2021'de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İngiltere'nin Balfour Deklarasyonu'nun 104. yıldönümünü anmak için bir duvar resminin yanından geçiyorlar. [GETTY]

2 Kasım 1917’de, Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında, İngilizler Osmanlı İmparatorluğu'na karşı zafer kazanmaya hazırlanırken, Orta Doğu Dışişleri Bakanı Lord Arthur James Balfour, Britanya'nın en önde gelen Yahudi vatandaşlarından Lord Lionel Walter Rothschild’a önemli bir mektup yazdı.

Bu mektupta Balfour, İngiliz hükümetinin Filistin'de bir Yahudi anavatanına verdiği desteği dile getirdi.

"Saygıdeğer Lord Rothschild, Majestelerinin Hükûmeti adına kabineye sunulan ve kabul edilen Yahudî Siyonist isteklerini sempati ile karşılayan müteakip deklarasyonu iletmekten memnuniyet duyarım. Majestelerinin Hükûmeti, Filistin'de Yahudîler için bir millî yurt kurulmasını uygun karşılamaktadır ve bu hedefin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için elinden geleni yapacaktır. Filistin'deki mevcut Yahudî olmayan toplumların sivil ve dinî haklarına ve başka ülkelerde yaşayan Yahudîlerin sahip oldukları haklara ve siyasî statülerine zarar verecek hiçbir şeyin yapılmayacağı açıkça anlaşılmalıdır. Bu deklarasyonu, Siyonist Federasyonu'nun bilgisine sunmanızdan memnuniyet duyacağım. Saygılarımla, Arthur James Balfour"

Bu kısa mektup “Balfour Deklarasyonu” olarak bilinecekti.

Bu 67 kelime, İngiliz hükümeti tarafından “Filistin'de Yahudi halkı için ulusal bir yurt kurulması” için erken Siyonist harekete verilen tarihi bir vaatti.

Aslında, 1917'de Filistin nüfusunun sadece %8'i Yahudiydi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un Siyonistlere yazdığı mektup İsrail'in kuruluşuna zemin hazırladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un Siyonistlere yazdığı mektup İsrail'in kuruluşuna zemin hazırladı.

1920'lerin ve 30'ların büyük bölümünde İngilizler, yeni gelen her Yahudi göçmene otomatik olarak bir Filistin pasaportu vererek Filistin'e Yahudi göçünü kolaylaştırdı.

Britanya 14 Mayıs 1948'de bölgeden görünürde ayrılmaya karar verdiğinde, Siyonist Paramiliter ordusu tüm tarihi Filistin'i kolonileştirme planıyla hazırdı.

700.000'den fazla yerel Filistinli evlerinden atıldı ve o yıl gerçekleşen birkaç katliamda 15.000 Filistinli öldürüldü.

  • 14 Mayıs 1948'de Siyonistler kendi devletlerini ilan ettiler ve “Filistin” kelimesini haritadan silme ve tarihi kayıtlardan silme sürecine başladılar.

Bugün, 2 Kasım Çarşamba, özellikle 1948 yılında Siyonist çetelerin Filistinlilerin şehirlerine ve köylerine saldırdığı “Ya Nakba ya da Felaket” adlı bu uğursuz vaadin acılı yıldönümüne denk geliyor.

Filistin halkı, zulüm, baskı, öldürülme, tutuklanma ve ev ve mülklerin yıkılması nedeniyle İsrail işgalinin trajedisini yaşamaya devam ediyor.

Ayrıca işgal polisinin kontrol noktalarında aldığı sert önlemler nedeniyle Filistin halkı Filistin şehirleri arasında geçiş yapmakta hâlâ güçlük çekiyor.

1917'den günümüze doğru Filistin topraklarının işgali. (Sarıyla işaretlenmiş kısımlar Filistin, yeşil ile işaretlenmiş kısımlar İsrail.)
1917'den günümüze doğru Filistin topraklarının işgali. (Sarıyla işaretlenmiş kısımlar Filistin, yeşil ile işaretlenmiş kısımlar İsrail.)