Çöllerden saraya uzanan bir öykü

Arabistan Kralı'nın Yaşam Öyküsü / H. C. Armstrong
Arabistan Kralı'nın Yaşam Öyküsü / H. C. Armstrong

Arap Yarımadası’nda uzun zaman geçiren İngiliz asker ve yazar H. C. Armstrong,1930’ların ilk yarısında Suudi Arabistan Kralı Abdulaziz’le bire bir tanışma imkânı bulmuştu. Kral’ın gözüne girdikten sonra ülkede rahatça hareket eden ve birçok bölgeye seyahatler gerçekleştiren yazar, izlenimlerini “Arabistan Kralı’nın Yaşam Öyküsü” adıyla kitaplaştırdı.

İngiliz asker ve yazar H. C. Armstrong, 1920’lerden itibaren Ortadoğu’nun çeşitli ülkelerinde bulunmuş, siyasetçilerle ve devlet adamlarıyla yakın bağlantılar kurmuş bir isim. Atatürk hakkında kaleme aldığı “Bozkurt” isimli kitabı uzun yıllar “sakıncalı” olarak değerlendirilen H. C. Armstrong, Türkiye hakkında üç ayrı kitap yazmıştı. Bozkurt, bugün artık itibarı iade edilmiş, değerli bir dönem tarihi olarak değerlendiriliyor.

H. C. Armstrong.
H. C. Armstrong.

Türkiye dışında özellikle Arap Yarımadası’nda uzun zaman geçiren H. C. Armstrong, 1930’ların ilk yarısında Suudi Arabistan Kralı Abdulaziz’le bire bir tanışma imkânı bulmuştu. Kral’ın gözüne girdikten sonra ülkede rahatça hareket eden ve birçok bölgeye seyahatler gerçekleştiren yazar, izlenimlerini “Arabistan Kralı’nın Yaşam Öyküsü” adıyla kitaplaştırdı.

İyi bir Türkçe tercümeyle dilimize kazandırılan kitap, Kral Abdulaziz’in hayatını, ilk dönemlerden itibaren ayrıntılı bir şekilde anlatıyor.

Kitap muhtemelen Kral’ın sağladığı maddi destek nedeniyle yer yer sübjektiflik sınırına yaklaşsa da, dönemin genel manzarasını anlatması açısından kıymetli bir kaynak. Abdulaziz’in kişisel hayatından, karakterinden ve siyaset anlayışından izler de barındıran kitap, Suudi Arabistan üzerine çalışanların mutlaka gözden geçirmesi gereken bir metin.

Arabistan Kralı’nın Yaşam Öyküsü, H. C. Armstrong, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2011.