Filistin’i kurtarmak

Filistin’i kurtarmak
Filistin’i kurtarmak

1920’lerin ikinci yarısından itibaren gittikçe yoğunlaşan Yahudi göçleri karşısında Araplar, Siyonist akıma karşı birlikte hareket edebilmek için toplantılar düzenlemeye başladılar. 1930’da Kudüs’te düzenlenen “İslâm Konferansı”, siyasi ve askeri çözümlerin tartışıldığı bu oturumlardan biriydi.

Siyonistlerin organize ettiği Filistin’e Yahudi göçleri, 1920’lerin ikinci yarısından itibaren gittikçe yoğunlaştı. Araplar, Siyonist akıma karşı birlikte hareket edebilmek için kendi aralarında oluşturdukları heyetlerle toplantılar düzenlemeye başlarken, Londra’ya da temsilciler yolladılar. 1930’da Kudüs’te düzenlenen “İslâm Konferansı”, siyasi ve askeri çözümlerin tartışıldığı bu oturumlardan biriydi.

Fotoğrafta, en ön sırada (soldan sağa) Filistinli avukat ve siyasetçi Avnî Abdulhâdî, Kudüs Müftüsü Hacı Emin el Huseynî, Kudüs Heyeti Başkanı Musa Kâzım Paşa el Huseynî, Kudüs Belediye Başkanı Râgıb Naşâşibî ve Yafalı Katolik işadamı Alfred Koch yer alıyor.