Hollanda ve Almanya'da işverenler başörtülülere ayrımcılık uyguluyor

Araştırmada, Hollanda'da iş başvurusunda başörtülü fotoğraf kullanılanların yüzde 35'inin başvurusuna dönüş yapılırken, başörtüsü kullanmayanlarda bu oranın yüzde 70'e çıktığı görüldü.
Araştırmada, Hollanda'da iş başvurusunda başörtülü fotoğraf kullanılanların yüzde 35'inin başvurusuna dönüş yapılırken, başörtüsü kullanmayanlarda bu oranın yüzde 70'e çıktığı görüldü.

Hollanda, Almanya ve İngiltere'den araştırmacıların ortak katıldığı çalışma, Hollanda ve Almanya'daki işverenlerin, iş başvurularında başörtülülere başörtülü kadın adayların Hollanda ve Almanya'daki işverenlerden önemli ölçüde daha az olumlu geri bildirim aldığını gösteriyor.

Hollanda Utrecht Üniversitesi, İngiltere Oxford Üniversitesi ve Almanya'daki Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezi'nden uzmanların yaptığı araştırmada, Hollanda, Almanya ve İspanya'daki işverenlerin, başörtülü adayların iş başvurularına dönüş oranları ele alındı.

  • Aynı kişinin, aynı içerik ve bilgiler kullanılarak hazırlanan özgeçmişlerine başörtülü ve başörtüsüz fotoğraflarının eklenerek işverenlerin davranışlarının ölçüldüğü araştırmanın sonuçlarına göre, Hollanda'da iş başvurusunda başörtülü fotoğraf kullanılanların yüzde 35'inin başvurusuna dönüş yapılırken, başörtüsü kullanmayanlarda bu oranın yüzde 70'e çıktığı görüldü.

Almanya için benzer durumun olduğu belirtilen araştırmada, başörtülü adayların yüzde 25'inin başvurularına dönüş yapılırken, başörtüsü takmayan adayların yüzde 53'ü başvurularına dönüş aldı.

En çok ayrımcılık kapalı Müslümanlara yönelik

Araştırmada, başörtülü Müslüman kadınlar ile başörtüsü kullanmayan Müslüman kadınların iş başvurularına dönüş oranları da paylaşıldı.

Buna göre Hollanda'da özgeçmişlerindeki fotoğrafta başörtüsü olmayan Müslüman adayların başvurularına yüzde 48,5 dönüş olurken, başörtülü Müslümanların sadece yüzde 34,5'inin başvurusuna dönüldüğü kaydedildi.

Benzer oranların görüldüğü Almanya'da, başörtüsü olmayan Müslüman adayların yüzde 50'sinin, başörtülü Müslüman adayların ise yüzde 25'inin başvurularına dönüldüğü aktarıldı.

Hollanda'daki ayrımcılık dikkat çekici

Araştırmanın giriş kısmında "Hollanda ve Almanya'da başörtülü Müslümanlar, müşterilerle doğrudan iletişim gerektiren işler için yaptıkları başvuruda ayrımcılığa uğruyor." ifadesi kullanılırken, İspanya'da başörtülü kadınların işe alımlarında ayrımcılığa uğradığına ilişkin ise veri saptanmadığı belirtildi.

Hollanda'daki ayrımcılık oranının yüksekliğinin, ülkenin dinî azınlıklara açık olduğu şeklindeki algıyı tersine çevirdiğine değinilen araştırmada, bunun, ülkede azınlıkların kültürel asimilasyonunu hedefleyen politikaların sonucu olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmanın ortak yazarlarından Utrecht Üniversitesinden Dr. Valentina Di Stasio, sonuçlara ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Fransa ve diğer ülkelerdeki benzer çalışmaların da Müslümanlara yönelik ayrımcılığı ortaya koyduğunu kaydetti.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği genelinde dinî ayrımcılıklara yönelik kapsamlı çalışmaların yürütüldüğüne değinen Di Stasio, "Dinî ayrımcılıkta onlarca yıldır aynı durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

  • Di Stasio, Avrupa Adalet Divanı'nın, "tarafsızlığı" ortadan kaldırdığı gerekçesiyle işverenlerin, dinî sembolleri taşıyan işçilerin işten çıkarmalarına izin veren kararını hatırlatarak, kararın Hristiyan ve diğer dinî azınlıklardan ziyade Müslüman kadınları iş piyasasında daha güçsüz duruma getirdiğine dikkati çekti.

Söz konusu araştırmanın benzerinin 2019'da Almanya'da Türk kadınlar arasında yapıldığında, Türk olmayan başörtüsüz kadınların yüzde 19, başörtüsüz Türk kadınların yüzde 13,5, başörtülü Türk kadınların ise yüzde 4 oranında iş başvurularına dönüş aldığı saptanmıştı.