İsrailli aktivist Jeff Halper: İsrail ve Yahudiler bir Amerikan meselesidir

İsrailli Yahudi yazar ve aktivist Jeff Halper.
İsrailli Yahudi yazar ve aktivist Jeff Halper.

Kudüs’te yaşayan Yahudi yazar, antropolog ve aktivist Jeff Halper İsrail'in son günlerdeki Filistin saldırılarını değerlendirdi. Siyonizmin bir "yerinden etme" hikayesi olduğunun altını çizen Halper, "İsrail bir tür kalıcı çatışma yaratıyor çünkü Filistinlileri bastırma ve uluslararası desteği sürdürmeye devam etmenin tek yolu bu." dedi. İsrail ve Yahudilerin Amerika'nın bir iç meselesi haline geldiğine işaret eden yazar, ancak ABD'nin yeni neslinde İsrail tarafgirliği konusunda bir değişim yaşandığına dikkat çekti.

ABD'nin Boston şehrinde doğan ve 27 yaşındayken gittiği İsrail'de 1973 yılından bu yana yaşayan Yahudi yazar Jeff Halper, İsrail’in son saldırıları ve amaçları hakkında Anadolu Ajans'ından İslam Doğru'ya değerlendirmelerde bulundu.

"Tek Demokratik Devlet Kampanyası"nın kurucu ortağı olan ve aynı zamanda "Ev Yıkımlarına Karşı İsrail Komitesi" adlı sivil toplum örgütünün kurucu başkanlığını da yapan Halper, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını anlamlandırabilmek için olayın arka planını bilmek gerektiğini söyledi.

Halper İsrail saldırılarının arka planındaki nedeni, "Siyonizmin yerleşimci bir kolonyal hareket" olması olarak işaret ederken sözlerine şöyle devam etti.

  • Evet, büyük resim bu, yani Siyonistler 125 yıl önce bir Arap ülkesini Yahudi ülkesine çevirmek, Filistin'i İsrail topraklarına dönüştürmek niyetiyle bu ülkeye geldi. Bu, topraklarını almak için yerli halkı yerinden etmek anlamına geliyordu. Bu İsrail'i kurmak için Filistinlileri ortadan kaldırmak,, çıkarabildiklerini ülke dışına atmak zorundaydılar. Geri kalanını da Gazze gibi küçük adalara veya Batı Şeria'daki A ve B bölgelerine hapsetmeleri gerekiyordu.

Siyonizm bir "yerinden etme" hikayesidir

"Siyonizm bir ‘yerinden etme’ hikayesidir." diyen Halper, 7 milyon Filistinlinin ülkeleri dışında yaşamak zorunda kalmalarının yanı sıra Filistin topraklarında yaşayan 6 milyon Filistin nüfusunun baskılarla küçük ve yoksul alanlara sıkıştırıldığını, Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nin de bu 125 yıllık "yerinden etme" sürecinin küçük bir örneği olduğunun altını çizdi.

Jeff Halper, Kudüs'ün hemen dışındaki Batı Şeria'nın E1 bölgesinde Yıkımlara Karşı İsrail Komitesi'nin düzenlediği turlarından birine liderlik ederken.
Jeff Halper, Kudüs'ün hemen dışındaki Batı Şeria'nın E1 bölgesinde Yıkımlara Karşı İsrail Komitesi'nin düzenlediği turlarından birine liderlik ederken.

İsrail'in amacı meseleyi teolojik bir savaşa dönüştürmek

Halper, siyasi bir mesele olarak devam eden İsrail-Filistin sorunu konusunda "nefret ortamı yaratmanın" İsrail'in her zaman çıkarına olduğunu düşündüğünü belirtti.

Jeff Halper, "Bence İsrail, kasıtlı olarak dini meseleleri gündeme getirmeye çalışıyor. Çünkü (İsrail), eğer (meseleyi) dini bir çatışma haline getirebilirse, yani Yahudiliğe karşı İslam'ı veya Yahudilikle birlikte İsrail'in arkasında duran Hristiyanlığın karşısına İslam'ı koyabilirse, o zaman bütün sorun teolojik bir savaşa dönüşecek ve çözümsüz, içinden çıkılamaz hale gelecek ve bir bakıma İsrail'in istediği de bu.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in bölgedeki sorunlara çözüm getirilmesini istemediğini ve esas problemin de bu olduğunu vurgulayan Halper, şunları kaydetti:

  • "Yerleşimci sömürgecilik barış yapmak istemez, esas nokta budur. Bu yerleşimci sömürgeciliğin amacı değildir, siyonizmin amacı İsrail'i bir Yahudi ülkesi yapmaktır. Filistinlileri bastırmak, onlardan kurtulmak, onları saf dışı etmektir, onlarla barış yapmak değildir. Bir yerleşimci sömürge ülkesi, yerli halkın varoluş hakkını asla gerçekten tanıyamaz çünkü bu, 'bu ülke bize ait' şeklindeki kendi tezine aykırıdır."

İsrail dini manipüle ederek bir tür kalıcı çatışma yaratıyor

Halper, İsrail’in bugüne dek Filistinlilerle yapılan siyasi müzakereleri aslında kendine bir tehdit olarak gördüğünü belirterek İsrail’in Filistinlileri saf dışı bırakmak için önce onların direncini sonra da meşruiyetini yok etmeye çalıştığını ifade etti.

İsrail’in, Hamas’ı kullanarak kendisini "terörle" savaşıyor şeklinde göstermek istediğini ifade eden Halper, şu değerlendirmede bulundu:

Bakın, bu kalıcı bir çatışma, kalıcı bir savaş haline geliyor. Bu iki nedenden dolayı (İsrail için) iyi: 'Birincisi, şimdi bir yükümlülükten kurtuluruz, pazarlık yapmamıza gerek yok. Barış aramak zorunda değiliz, diğer tarafı tanımak zorunda değiliz çünkü meşru değiller. Onlar sadece düşman ve sonunda, savaş herkes tarafından anlaşılır, kendimiz için bir bahane bulmak zorunda kalmayız. İkincisi, biz kazanırız çünkü biz Filistinlilerden çok daha güçlüyüz.

İsrail Filistin konusunda komşu ülkeleri "oyun dışı" bırakıyor

İsrail’in çevresindeki Ürdün, Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkeleri, iktidarlarının ayakta kalması için askeri destek sağlayarak kendine bağladığını belirten Halper, bu nedenle Filistinlilere karşı uyguladığı baskıcı politikalarına karşı bu devletleri de oyun dışı bıraktığını belirtti.

Halper, “Bence Mescid-i Aksa olayının arkasında yatan şey, İsrail dini bu şekilde manipüle ederek aslında bir tür kalıcı çatışma yaratması. Çünkü bu, Filistinlileri bastırma ve uluslararası desteği sürdürmeye devam etmenin tek yolu." diye konuştu.

İsrail "düşük yoğunluklu savaş" stratejisi uyguluyor

İsrail’in bölgede "düşük yoğunluklu savaş" ortamı oluşturduğunu ve "çatışma yönetimi" stratejisi izlediği değerlendirmesinde bulunan Halper, "Düşük yoğunluklu çatışmanın amacı, çatışmayı orada devam ettirmektir ancak bunu uluslararası ilişkileri ve bölgeyi rahatsız etmeyecek düşük bir seviyede tutmaktır." dedi.

Halper, ABD’nin ve Avrupa’nın İsrail’e yaklaşımının da bu şekilde olduğuna inandığını, bu şartlar altında işgaline ve diğer politikalarına izin verdiğini düşündüğünü kaydetti.

İsrail, siyonizm ve Yahudi sorunlarının ABD’nin artık iç meselesi haline geldiğini savunan Halper, şöyle devam etti:

  • "Jersey'de kongre için aday olan bir kongre üyesiyseniz ve içinde birçok Arap’ın olduğu Detroit gibi bir bölgeden değilseniz, biliyorsunuz, oldukça İsrail yanlısı olmalısınız. Başka bir deyişle, öyle ki hiçbir Amerikalı politikacı, başkan ve yönetimi de dahil, gerçekten İsrail'i (Filistin’den) dışarı atmak için harcaması gereken politik sermayeyi genişletmek istemez."

Halper, ABD ve Batı ülkelerinin, kolay bir yol olarak bölgesel düzene etkisi olmadığı sürece İsrail’in "düşük yoğunluklu savaşı"na göz yumduklarını kaydetti.

Biden gibi yaşlı demokratlar her zaman İsrail yanlısı olurlar

Öte yandan, İsrail’in Amerikalı genç Yahudiler için de bir huzursuzluk kaynağı olmaya başladığına ve ABD'de İsrail'e tek desteğin Evanjeliklerden geldiğine dikkati çeken Halper, "Bu gerçekten çok ilginç. Amerikan Yahudi cemaati İsrail'e verilen desteğin temelini oluşturuyordu ve kesinlikle bunu genç kuşakta kaybediyorlar." dedi.

İsrail karşıtı gösterilerde bulunan Amerikan Yahudileri.
İsrail karşıtı gösterilerde bulunan Amerikan Yahudileri.

Halper ayrıca şunları da kaydetti:

  • "Biden gibi yaşlı demokratlar her zaman süper İsrail yanlısı oldular. Demokratlar yıllar içinde Cumhuriyetçilerden daha fazla İsrail yanlısı haline geldi ve tabii ki (Başkan Yardımcısı) Kamala Harris de çok ama çok İsrail yanlısı. Ulusal düzeyde almaları gereken konumun bu olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu durum hızla değişiyor ve kesinlikle şu anda olan şey( İsrail saldırıları), bu süreci daha da ileriye taşıyacak. Biraz daha erken olduğunu düşünüyorum ama bence Demokrat Parti'de bazı gerçek değişiklikler yaşıyoruz ve bu İsrail'i endişelendirecek."

Müslüman dünya İran ve Arabistan sorunundan ötürü İsrail'e bağımlı

İsrail’e yönelik Arap veya Müslüman dünyasından askeri bir tehdit olmadığını öne süren Halper, aksine Müslüman dünyanın İran ve Suudi Arabistan sorunundan hareketle İsrail’e bağımlı hale geldiğini savundu.

Halper, “Filistinlilerin Arap dünyasıyla da alakasız hale getirildiğini düşünüyorum. Arap dünyası, gerçekten, Filistinlilerin özgürlük ve demokrasi fikirlerini kendilerine tehdit olarak bile görebilir. Yani biliyorsun, İsrail konusunda çok rahatlar.”

- İsrail bütün ülkeyi istiyor, Filistinlilerle bu nedenle barış yapmayacak

Filistin’de İsrail’in yerleşimci sömürgeciliğine karşı tek çözümün, her iki halkın demokratik haklarının güvence altına alındığı tek devletli bir yapı olduğunu düşündüklerini belirten Halper, "Şu anda İsrail'in var olduğu gerçeği göz önüne alındığında bundan kurtulmanın bir yolu yok çünkü İsrail yapısal olarak Filistin halkının varlığını tanıma kapasitesine sahip değil.” diye konuştu.

Halper, sözlerini şöyle tamamladı:

İsrail’in on yıllar boyunca genel hedefi, Filistin'i ele geçirmekti. Sadece topraklarının yüzde 78'ini değil, hepsini. Bu nedenle (İsrail için) iki devlete sahip olma fikri saçma. Bu yüzden sorun şu ki eğer İsrail bütün ülkeyi istiyorsa, (Filistinli) yerlilerle asla barış yapamaz. Öyleyse ne? 'İsrail, tamam diyor, şimdi ne yapıyoruz? Düşük yoğunluklu çatışmayı idare edeceğiz, olayları manipüle edeceğiz ve elimizden geldiğince Arap ülkeleriyle ya da Müslüman ülkelerle iyi şartlarda kalacağız, ABD'nin desteğine sahip olacak ve Filistinlileri bastıracağız. Arada bir onların kafasına vururuz ve bu formül bu şekilde uzun, çok uzun zaman devam edecek.' Plan bu.