Köleliğin başlangıcı

Köleliğin başlangıcı.
Köleliğin başlangıcı.

Emir Faysal, iki yıl sonra Irak’ı birlikte yönetmeye başlayacağı çekirdek kadroyla birlikte; (soldan sağa) geleceğin Irakı'nın Savunma Bakanı Rüstem Haydar, geleceğin Irakı’nın başbakanı Nûri Saîd, Emir Faysal, Fransız komutan Kaptan Rosario Pisani (Faysal’ın tam arkasında), Thomas Edward Lawrence, Kaptan Tahsin Kadri ve Faysal’ın ismi bilinmeyen siyahî kölesi.

Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminde, 18 Ocak 1919 ila 21 Ocak 1920 tarihleri arasında Paris’te toplanan büyük devletlerin temsilcileri, savaşın mağlubu olan Osmanlı İmparatorluğu ve Almanya’nın topraklarının nasıl bölüşüleceğini müzakere etti. Savaşa İngiltere şemsiyesi altında katılan ve Osmanlı’nın Hicaz’dan çekilmesinde rol oynayan Şerif Hüseyin’in oğlu Emir Faysal da müzakerelerde hazır bulunmuştu.

Emir Faysal, bu fotoğrafta, iki yıl sonra Irak’ı birlikte yönetmeye başlayacağı çekirdek kadroyla birlikte görülüyor: (soldan sağa) geleceğin Irakı’nın Savunma Bakanı Rüstem Haydar, geleceğin Irakı’nın başbakanı Nûri Saîd, Emir Faysal, Fransız komutan Kaptan Rosario Pisani (Faysal’ın tam arkasında), Thomas Edward Lawrence, Kaptan Tahsin Kadri ve Faysal’ın ismi bilinmeyen siyahî kölesi.