Kral Faysal'la piknik

Gertrude Bell (Ortada) ve ileride Irak tahtına oturacak Emir Faysal'ın (Sağdan 2) çöldeki pikniğinden.
Gertrude Bell (Ortada) ve ileride Irak tahtına oturacak Emir Faysal'ın (Sağdan 2) çöldeki pikniğinden.

Victoria İngiltere'sinin yetiştirdiği en mahir ajanlardan Gertrude Bell, kendi Irak'ına varmadan evvelki "doyurucu" molalarından birini verirken, "Arap isyanı"nın lideri Şerif Hüseyin'in küçük oğlu Faysal da Irak ve Suriye'ye dair iştahını bastırıyor.

Bir ülkenin tahtına giden yolun, çöl kumunun üstüne serilmiş bir yer sofrasından geçtiğini tahayyül etmek pek mümkün değildir. Yılları aşıp günümüze ulaşan bu kare olmasa "şehir efsanesi" olmaktan öteye geçmeyecek bir anlatı, işte bütün gerçekliğiyle karşımızda.

Victoria İngiltere'sinin yetiştirdiği en mahir ajanlardan Gertrude Bell, kendi Irak'ına varmadan evvelki "doyurucu" molalarından birini verirken, "Arap isyanı"nın lideri Şerif Hüseyin'in küçük oğlu Faysal da Irak ve Suriye'ye dair iştahını bastırıyor.

Her ne kadar kısa vadede muvaffak olsalar da, Gertrude Bell'in hayatı intiharla sona erecek, Faysal'ın hanedanı ise kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu II. Faysal'ın kurşuna dizilmesiyle ortadan kalkacaktı. Uğruna her şeyi göze aldıkları coğrafya ise çöl kumunun üstüne serilmiş bir yer sofrası gibi, yeni "misafirlerini" bekliyor. Nice tamahkârdan sonra bile...