Kubbesi gökyüzüne bina edilen Sinan Paşa Camii

Sinan Paşa Camii, Osmanlı dönemi eserlerinden biri olarak 4.5 asırdır Kahire'de varlığını devam ettiriyor.
Sinan Paşa Camii, Osmanlı dönemi eserlerinden biri olarak 4.5 asırdır Kahire'de varlığını devam ettiriyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Nil nehri kıyısındaki Bulak bölgesinde bulunan Osmanlı eseri Sinan Paşa Camii, mimarisiyle dikkat çekiyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde "Caminin kubbesi sanki gökyüzüne bina edilmiş" dediği nadide eser, içinde han, hamam ve medresenin de bulunduğu külliyenin bir parçası olarak yükseliyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan önemli Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan Sinan Paşa Camii, 4.5 asır önce inşa edilmiş olmasına rağmen hâlâ ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Eski Kahire'nin Nil Nehri kıyısındaki limanı olarak bilinen Bulak bölgesindeki Sinaniye Caddesi üzerinde yer alan cami, bir külliye şeklinde inşa edilmiş. Caminin yanında han, hamam, sebil, küçük bir medrese, kahve, dükkanları ve bir de Osmanlı dönemi evi bulunuyor.

Etrafında han, hamam ve medrese de bulunan Sinan Paşa Camii külliye özelliği gösteriyor.
Etrafında han, hamam ve medrese de bulunan Sinan Paşa Camii külliye özelliği gösteriyor.

Türk gezgin Evliya Çelebi Seyahatname'de bu yapı için

Caminin kubbesi sanki gökyüzüne bina edilmiş.
Caminin içi.
Caminin içi.

ifadesini kullanmıştır. Evliya Çelebi'nin söz konusu ifadesi caminin tarihini anlatan levha üzerine Arapça olarak da yazılmış.

Yapımı 1571 yılında tamamlanan caminin uzunluğu 35, genişliği 27 metre. 15 metre kare olan kubbesi 16 renkli pencere ile süslenmiş. Kubbe revakları oluşturan diğer küçük kubbelerin üzerine oturtulmuş.

Sinan Paşa Camii'ni Kahire'deki diğer Osmanlı dönemi camilerinden ayıran en önemli fark, geniş avlusu ve tek minareli yapısı.

  • Taş yapı minare dörtgen şeklindeki yüksek bir temelin üzerine oturtulmuş kalem şeklindeki klasik Osmanlı tarzını yansıtıyor.

Cami, klasik Osmanlı tarzını yansıtıyor.
Cami, klasik Osmanlı tarzını yansıtıyor.

Taştan ve dikdörtgen şeklinde inşa edilmiş caminin yan duvarlarından biri ağaçlarla dolu bir bahçeye çıkıyor. Tarihçiler bahçenin caminin yapıldığı dönemden kalmış olabileceğini belirtiyor.

Caminin orijinal ahşap minberinin yanı sıra müezzinlerin oturduğu "mahfel" olarak isimlendirilen yere, duvarın içinden yapılan bir merdiven ile çıkılması dikkati çekiyor.

Minber.
Minber.

Sinan Paşa Tekkesi

Kahire'nin başka bir bölgesinde de yine Koca Sinan Paşa tarafından yaptırılmış de tekke bulunuyor.

Başkentin eski yerleşim bölgelerinden Cemaliye semtinin Derbi Kırmız bölgesinde yer alan bu yapı, Mısırlılar tarafından "Sinan Paşa Tekkesi" olarak adlandırılıyor.

Tekkenin duvarında Arapça "Mevlanâ Sinan Paşa hayratlarındandır" ifadesi yer alıyor.

Mısır Beylerbeyi Sinan Paşa kimdir?

Osmanlı tarihinde Koca Sinan Paşa (1520-1596) olarak bilinen Sinan Paşa, 1567 yılında Mısır Beylerbeyi görevine getirildi.

Sinan Paşa.
Sinan Paşa.

Sinan Paşa, Osmanlı padişahları III. Murat ve III. Mehmed dönemlerinde 5 defa olmak üzere toplam 8 yıl 5 ay sadrazamlık yapmış bir devlet adamı.

Dört padişahın döneminde çeşitli görevlerde bulunmuş olan Sinan Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın çeşnicibaşısıyken önce Malatya Sancakbeyi olarak saraydan çıktı ve ardından Erzurum ve Halep Beylerbeyliği görevlerinde bulundu.

Sultan II. Selim devrinde, Mısır Beylerbeyi ve daha sonra Kubbealtı veziri iken Yemen ve Tunus’u Osmanlı topraklarına kazandırarak, Yemen Fatihi ve Tunus Fatihi unvanlarını kazandı.

  • Sultan III. Murad devrinde İran’a karşı açılan savaşta önce doğu seferi serdarlığına hemen akabinde 1580 yılında sadrazamlığa getirildi.
Sinan Paşa Köşkü'nün gravürü.
Sinan Paşa Köşkü'nün gravürü.

Osmanlı coğrafyasının birçok yerinde inşa ettirdiği camilerin yanında üç medrese ve bir mimarlık şaheseri olan Sinan Paşa Köşkü'nü yaptırmıştır.

Ünlü Osmanlı devlet adamı Koca Sinan Paşa'yı Mısırlılar hala "Osmanlının Mısır Valisi Sinan Paşa" olarak hatırlıyor.