Miras yok olurken

Miras yok olurken
Miras yok olurken

Salahaddîn Eyyûbî, 1187’de Kudüs’ü Haçlılardan kurtardığında, şehrin farklı noktalarına İslâm coğrafyasının farklı yerlerinden getirttiği toplulukları yerleştirmişti. Bugün Yahudilerin ‘Ağlama Duvarı’ olarak tanımladıkları bölge, fetihten sonra Fas’tan gelen Müslümanların oturduğu mahalleydi. İsrail, 1967’de Kudüs’ü işgal eder etmez, “Mağribliler Mahallesi” isimli bu bölgede yaşayan 650 Arap’ı buradan uzaklaştırdı, mahallenin tarihî evlerini de buldozerlerle yıkarak şimdiki geniş avluyu oluşturdu. Böylece Yahudilerin Ağlama Duvarı’na direkt erişimi sağlanırken, Kudüs’ün ortak hafızasını oluşturan büyük bir parça da tarihin derinliklerine gömüldü.