Muhammed Kutub

Muhammed Kutub, Müslümanların güncel sorunlarına cevaplar arayan bir isimdi.
Muhammed Kutub, Müslümanların güncel sorunlarına cevaplar arayan bir isimdi.

Verdiği eserlerle Müslümanların güncel sorunlarına cevaplar arayan ve bu yönüyle büyük bir boşluğu dolduran Muhammed Kutub, abisi Seyyid Kutub'un kitaplarını da düzenleyerek Müslümanların hizmetine sundu.

Günümüz Müslümanlarının belki de en büyük sorunlarından biri, yaşadıkları devrin şartlarını ve sorunlarını paylaşan ve bunlardan yola çıkarak eserler ortaya koyan ilim adamlarının hayli az olmasıdır. İslam coğrafyası son yüzyılda, daha evvele nazaran az olmakla beraber, önemli isimler yetiştirmiş ancak bunlardan istifade etmek konusunda sınıfta kalmıştır. Coğrafyada birbiri ardına gelen iç karışıklıklar ve askeri darbeler, baskıcı rejimleri ve zulümleri de beraberinde getirmiştir. Şüphesiz ki bu fasit daireden en büyük zararı da İslam alimleri görmüştür. Kimi darbe rejimlerine karşı geldiği için sürgün edilmiş, kimi ömrünü hapiste geçirmiş ve hatta kimi de idam edilmiştir.

Muhammed Kutub
Muhammed Kutub

Muhammed Kutub, 1919 yılında Mısır’ın Asyut şehri yakınlarındaki Musha köyünde dünyaya geldi. Çocukluğuna dair çok fazla bilgi olmasa da o dönemleri Kahire yakınlarındaki Helvan’da geçirdiği bilinmektedir. Liseyi bitirdikten sonra Kahire Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümüne başlayan Kutub, bir yandan da İslami araştırma ve çalışmalarla ilgilendi.

Özellikle üniversite yıllarından itibaren abisi Seyyid Kutub’la birlikte zaman geçirmeye başladı. Onunla birlikte katıldığı toplantılar ve tanıştığı insanlar fikir dünyasını şekillendirdi. 1965 yılında, abisinin tutuklanmasından üç gün önce, “Cemal Abdünnasır’a suikast tertiplemek” suçlamasıyla darbe yönetimi tarafından tutuklandı ve aynı davadan yargılanan abisiyle birlikte idama mahkum edildi. Seyyid Kutub 29 Ağustos 1966’da idam edilirken Muhammed Kutub’un idam cezası affedildi ve 1972 yılında serbest bırakıldı.

Hapishaneden çıktıktan sonra pek çok Müslüman Kardeşler üyesiyle birlikte Suudi Arabistan’a iltica etti. Cidde’deki Kral Abdülaziz Üniversitesi ve Mekke’deki Ümmül Kura Üniversitesi’nde İslamiyet ve mukayeseli dinler alanlarında dersler verdi. Kendini eğitim faaliyetlerine adadı ve pek çok akademisyen yetiştirdi. Aynı dönemlerde pek çok eser kaleme alan Kutub, abisinin kitaplarını da düzenleyerek Müslümanların hizmetine sundu.

  • “20. Yüzyılın Bilgisizliği”, “İslam: Yanlış Anlaşılan Din”, “Çağdaş Dünyaya İslami Bakış” ve “Çağdaş Fikir Akımları” gibi kitapları ülkemiz ve dünya Müslümanları arasında bilinirliğini artırdı.

Verdiği eserlerle Müslümanların güncel sorunlarına cevaplar arayan ve bu yönüyle büyük bir boşluğu dolduran Muhammed Kutub, 4 Nisan 2014’te, Cidde’de vefat etti.