Müslümanların tarihine tarafsız bir bakış

Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi / Adem Apak.
Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi / Adem Apak.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Âdem Apak’ın imzasını taşıyan “Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi” serisi dört ciltten oluşuyor. Eserin ilk cildi Hz. Peygamber’in hayatına ayrılmış. İkinci ciltte Dört Halife Dönemi, üçüncü ciltte Emevîler, dördüncü ciltte ise Abbasîler yer alıyor.

İslâm’ın ve Müslümanların tarihini okumak, İslâm dünyasının bugün içinde bulunduğu durumu bütün gerçekliğiyle kavramak için şart. Tarihi verileri saptırmadan, sloganlaştırmadan, yağlı boya tablo yapar gibi değil fotoğraf çekerek, herhangi bir yere göre hizalamadan anlatabilen metinler ise, oldukça az. Bu durum, tarih okumaya azimli insanların, bilhassa İslâm tarihi okumaları konusunda önlerine çıkabilecek en büyük engel.

Prof. Dr. Adem Apak.
Prof. Dr. Adem Apak.

Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi.
Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Âdem Apak’ın imzasını taşıyan “Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi” serisi, bu handikabı asgariye indiren bir okuma serüveni vaat ediyor. Dört ciltten oluşan eserin ilk cildi Hz. Peygamber’in hayatına ayrılmış. İkinci ciltte Dört Halife Dönemi, üçüncü ciltte Emevîler, dördüncü ciltte ise Abbasîler yer alıyor. Prof. Dr. Apak, siyasî tarihi kronolojik bir sırayla sunarken, anlaşılır bir dil kullanıyor. Tarih okuma eylemi, böylece sıkıcı bir mecburiyetten çıkarak, keyifli bir alışkanlığa dönüşüyor.

“Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi” serisinin en dikkat çekici yönlerinden biri, anlatılan hadiselerin sebep-sonuç ilişkisi içinde ve dönemin şartlarının doyurucu bir tasviri eşliğinde sunulmuş olması. Okuyucu böylece hem olayları çok yönlü olarak kavrama imkânını elde ediyor, hem de “Ben olsaydım nasıl davranırdım?” sorusunu sorarak, tarihî şahsiyetlerle empati kurabiliyor.

Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi, Prof. Dr. Âdem Apak, Ensar Neşriyat, İstanbul, ilk baskı: 2014.