“Osmanlı, Mekke’de Kâbe’den yüksek bina yapmazdı”

​“Osmanlı, Mekke’de Kâbe’den yüksek bina yapmazdı”
​“Osmanlı, Mekke’de Kâbe’den yüksek bina yapmazdı”

1900’lü yılların başına gelindiğinde, dönemin inşaat ve mimari teknikleri çerçevesinde, Mekke’de çok sayıda ‘apartman’ın yapılmış olduğu görülür. Bunlar genellikle Mescid-i Haram’ın etrafında yer alır ve çoğu da Kâbe’den daha yüksektir.