İSLÂM DÜNYASININ DÖRT BİR YANINDAN GÜNCEL SİYASÎ VE KÜLTÜREL HABERLER, DERİNLİKLİ DOSYALAR, BİYOGRAFİLER, OKUNACAK KİTAPLAR VE DAHA FAZLASI... ÖZELLİKLE TARİHTE GERÇEKLEŞEN HADİSELERİN YIL DÖNÜMLERİNİ HATIRLAMAK VE HER YERDE RASTLAYAMAYACAĞINIZ SIRA DIŞI FOTOĞRAF VE GÖRSELLERLE TANIŞMAK İSTEYENLERE... MÜSLÜMAN DÜNYANIN NABZI, BURADA ATIYOR.

20.356 Takipçi
MECRA HAKKINDA

Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi

Hayati Bice'nin Hoca Ahmed Yesevî'nin hayatını anlatttığı kitabı sadece bir biyografi özelliği taşımıyor, aynı zamanda Türkistan bölgesinin İslamlaşmasını da ele alan kapsamlı bir kaynak görevi görüyor.
Hayati Bice'nin Hoca Ahmed Yesevî'nin hayatını anlatttığı kitabı sadece bir biyografi özelliği taşımıyor, aynı zamanda Türkistan bölgesinin İslamlaşmasını da ele alan kapsamlı bir kaynak görevi görüyor.
İçindekiler

Hoca Ahmed Yesevi, Orta Asya Türkleri’nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler bırakan, “Pîr-i Türkistan” olarak anılan mutasavvıf ve Yeseviyye tarikatının kurucusudur. Şahsiyeti ve menkıbevî hayatıyla Orta Asya Türk dünyasının en büyük ismidir denilebilir.

Bu kitap, Hoca Ahmed Yesevi’yi tanırken Türkistan’ın İslam ile şereflenmesi hakkında detaylı bilgilerin bulunabileceği, sadece bir biyografi çalışması olarak kalmamış kapsamlı bir kaynak. İslam’ın yayılmasının Anadolu ile birlikte Türkistan coğrafyası üzerinde ilerlemesi kişilere ve olaylara dayandırılarak duru bir şekilde anlatılmış.

Üç bölümden oluşan kitabın giriş bölümünde Türklerin Müslüman olması, güneyden gelen Müslüman Araplar ile ilişkileri, Türk boyları ve kurulan devletler hakkında tarihi bilgiler verilmiş. Bu giriş, o dönemlere ait genel ve doyurucu bir değerlendirmeye sahip olunabilecek bir bölüm. Girişten sonra detaylı bilgilerin yer almaya başladığı birinci bölüm, Hoca Ahmed Yesevi’nin hayatı, yetişmesi, davası, menkıbeleri, hocaları hakkında detaylı bilgileri içeriyor. İkinci ve son bölümde ise, Yeseviyye tarikatının yeryüzüne dervişler tarafından yayılışı, diğer tarikatlar ile olan ilişkileri konu edilmiş. Özelde tarikatın teorik şartları anlatılırken, genelde doğuda kurulan Türk devletleri ile bu tarikatın arasındaki bağlantılar da irdelenmiş.

Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi, Dr. Hayati Bice, İnsan Yayınları, 2011