Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi

Hayati Bice'nin Hoca Ahmed Yesevî'nin hayatını anlatttığı kitabı sadece bir biyografi özelliği taşımıyor, aynı zamanda Türkistan bölgesinin İslamlaşmasını da ele alan kapsamlı bir kaynak görevi görüyor.
Hayati Bice'nin Hoca Ahmed Yesevî'nin hayatını anlatttığı kitabı sadece bir biyografi özelliği taşımıyor, aynı zamanda Türkistan bölgesinin İslamlaşmasını da ele alan kapsamlı bir kaynak görevi görüyor.

Hayati Bice'nin Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi kitabı, Hoca Ahmed Yesevi’yi tanırken Türkistan’ın İslam ile şereflenmesi hakkında detaylı bilgilerin bulunabileceği, sadece bir biyografi çalışması olarak kalmamış kapsamlı bir kaynak. İslam’ın yayılmasının Anadolu ile birlikte Türkistan coğrafyası üzerinde ilerlemesi kişilere ve olaylara dayandırılarak duru bir şekilde anlatılmış.

Hoca Ahmed Yesevi, Orta Asya Türkleri’nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler bırakan, “Pîr-i Türkistan” olarak anılan mutasavvıf ve Yeseviyye tarikatının kurucusudur.

  • Şahsiyeti ve menkıbevî hayatıyla Orta Asya Türk dünyasının en büyük ismidir denilebilir.

Bu kitap, Hoca Ahmed Yesevi’yi tanırken Türkistan’ın İslam ile şereflenmesi hakkında detaylı bilgilerin bulunabileceği, sadece bir biyografi çalışması olarak kalmamış kapsamlı bir kaynak. İslam’ın yayılmasının Anadolu ile birlikte Türkistan coğrafyası üzerinde ilerlemesi kişilere ve olaylara dayandırılarak duru bir şekilde anlatılmış.

Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi, Dr. Hayati Bice, İnsan Yayınları, 2011.
Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi, Dr. Hayati Bice, İnsan Yayınları, 2011.
Üç bölümden oluşan kitabın giriş bölümünde Türklerin Müslüman olması, güneyden gelen Müslüman Araplar ile ilişkileri, Türk boyları ve kurulan devletler hakkında tarihi bilgiler verilmiş.

Bu giriş, o dönemlere ait genel ve doyurucu bir değerlendirmeye sahip olunabilecek bir bölüm. Girişten sonra detaylı bilgilerin yer almaya başladığı birinci bölüm, Hoca Ahmed Yesevi’nin hayatı, yetişmesi, davası, menkıbeleri, hocaları hakkında detaylı bilgileri içeriyor. İkinci ve son bölümde ise, Yeseviyye tarikatının yeryüzüne dervişler tarafından yayılışı, diğer tarikatlar ile olan ilişkileri konu edilmiş. Özelde tarikatın teorik şartları anlatılırken, genelde doğuda kurulan Türk devletleri ile bu tarikatın arasındaki bağlantılar da irdelenmiş.

Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi, Dr. Hayati Bice, İnsan Yayınları, 2011